Modeka nov znaka obleenia a doplnkov na trhu
Zdravm vetkch priaznivcov jednej stopy

Dovote mi vm oznmi a predstavi oficilny vstup vrobcu motocyklovho obleenia a doplnkov znaky MODEKA, nemeck firmu Beckumer Leder-Bekleidungswerk GmbH, ktor psob na svetovom trhu u viac ako 65 rokov.


Zastpenie v SR a R
Tto znaku od roku 2012 zastupuje na zem eskej a Slovenskej republiky firma MODEKA CZECH TRADE s.r.o.

Vek vber produktov
S vyuitm vyspelch technolgi a dlhoronch sksenost, pohan spolonou tbou, vytvrame pln klu motocyklovho obleenia: od turistickho cez portov, a po typicky mestsk, priom kad rok dopame kolekciu atraktvnymi novinkami.

Cena / kvalita
Naou strednou mylienkou je aj naalej najlep pomer cena / kvalita, o chpeme ako spojenie funkcionality, vysokch bezpenostnch tandardov a modernho dizajnu s priaznivou cenovou politikou.

Prvorad je ochrana a bezpenos
Ochrana, bezpenos a pohodlie kadho motorkra, a v dsledku spokojnos naich zkaznkov - to s ciele, ktor si vytyujeme od zaiatku existencie naej firmy.
V roku 2012 sme si ako prioritu nastavili zlepenie naich vrobkov a al technologick vvoj. Najnovia kolekcia bola vytvoren na zklade pecializovanch rieen, takch ako je TFL Cool System , Cordura AFT, SympaTex , Nano-Tex , Outlast .

Nadrozmern vekosti
Ponuka Modeky to nie s len materilov inovcie. Dbme aj na irok rozsah vekost. To ocenia obzvl᚝ zkaznci, ktor vzhadom na svoju atypick postavu prehadali u mnoho veiakov, katalgov a internetovch strnok. Naa najvia pnska bunda je dostupn vo vekosti 10 XL, dmska - vo vekosti 48. Mnoho modelov bnd a ete viac nohavc je dostupnch v netandardnch proporcich: s predenmi alebo skrtenmi rukvmi alebo nohavicami. Preden modely bud vhodn pre thle a vysok osoby, skrten - pre niie a podsaditejie. Pri detskom obleen bola zohadnen monos samostatnho upravovania dky rukvov a nohavc.

Verme, e v nadchdzajcej sezne ocente vek vber, vysok kvalitu a rozumn ceny obleenia a doplnkov znaky Modeka. akujeme tie za doterajiu dveru, ktor ste prejavili naim vrobkom.

Vea astnch kilometrov praje Adam Kounk

Kontakt: MODEKA CZECH TRADE s.r.o. e-mail: info@modeka.cz, tel.: 00420 602 25 11 61

WWW.MODEKA.SK [linka]

04.05.12, VladiB    
Foto titulka
Modeka  nov znaka obleenia a doplnkov na trhu
Foto: Modeka AFT-Touring - NOVINKA 2012

Diskusia k lnku
Vloi prspevok me iba registrovan uvate.
Medilni partneri
Motomagazn
Reklamn partneri
Copyright © 2oo4-2o17 eXe | ISSN 1337-3064 | Vetky prva vyhraden | Redakcia | RSS | Prstupnos | motocykel.sk na Facebooku | 0.02138