Connect with us

Motoporadňa

Niekoľko rád a tipov pre kúpu ojazdeného motocykla

Publikovaný

on

Ojazdené motocykly kupujú ľudia v podstate z dvoch dôvodov, z núdze a z rozumu. Núdza môže byť daná nedostatkom peňazí na kúpu nového drahého stroja alebo tým, že vysnívaný model sa už nevyrába a neostáva nič iné, ako ho kúpiť v bazáre. Z rozumu kupuje ojazdený stroj ten, komu vadí rýchly pokles ceny nového stroja behom niekoľkých prvých rokov a kto nechce investovať veľké peniaze do drahých prehliadok len preto, aby mu neprepadli výrobné záruky.
Pri kúpe ojazdeného motocykla je nutné poznať niekoľko základných skutočností. U motocykla z bazáru nemáte nárok na žiadne výrobné a prevádzkové záruky, u nového stroja ináč poskytované výrobcom. Preto je dobré oboznámiť sa s typickými technickými slabinami konkrétneho modelu. Takéto informácie možno získať napr. v servise. Ďalej sa vyplatí mať povedomie o súčasnom stave cien náhradných dielov, informácie možno získať v renomovaných motoristických časopisoch alebo od známych. Už pri prvom rozhovore s predajcom sa opýtajte, či si môžete motocykel vyskúšať za jazdy.
Na prehliadku stroja pred kúpou si prizvite skúseného sprievodcu, znížite tým nebezpečenstvo, že prehliadnete nejakú závadu. Na prehliadku stroja si vezmite vreckovú batériu a masívne kovové pravítko, pomocou ktorého ľahko odhalíte trubky vidlice ohnuté pri nehode. Pokiaľ nájdete škrabance alebo odreniny na exponovaných dieloch, ako je blok motora, tlmič výfuku alebo karoséria, majte sa na pozore, predávajúci sa často snaží zamaskovať vážnu dopravnú nehodu za bežné prevádzkové poškodenie. Prehnutie rámu sa ľahko spozná už pri skúšobnej jazde. Pri skúšobnej jazde si riadne vyskúšajte prevodovku, spojku a brzdy. Samozrejme nestačí obísť susedný činžiak, musíte prejsť vysokou rýchlosťou väčšiu vzdialenosť. Rušivé mechanické zvuky sa často prejavujú až po zahriatí motora, spojky alebo prevodovky, preto je tiež dobré vykonať jazdu na málo frekventovanej ceste (najlepšie je, keď pozdĺž cesty vedie rad domov alebo múr, ktoré odrazom zosilňujú hluk), aby vášmu sluchu nič neuniklo. Po jazde ešte raz skontrolujte tesnosť súčastí podvozku a vidlíc.
Pokiaľ motocykel pri skúšobnej jazde vyhovie, zamerajte svoju pozornosť na doklady. Skontrolujte si, či súhlasia výrobné čísla rámu, motora a dodatočne namontovaných súčastí a či má stroj platnú technickú prehliadku.

Prehliadka pri kúpe ojazdeného motocykla

Kontrolný zoznam pre kúpu ojazdeného motocykla

Blok motora

skontrolovať:
– tesnosť veka ventilov, olejovej vane, hlavy valcov, piet valcov a viek na boku bloku
– tesnosť chladiaceho systému
– hladinu oleja v motore
– deformácia alebo poškodenie
– kompresný tlak valcov(pozor na prípustný rozdiel tlaku medzi jednotlivými valcami)

Výfuk

– korózia
– deformácia
– dlaňou ruky zabúchať na plášť tlmiča, skúsiť, či nie je uvoľnený vnútrajšok
– je výfuk originálny, ak nie, je homologovaný?

Prístroje a ovládače

– deformácia alebo zadrhávanie rukovätí a pák
– funkcia všetkých svetiel
– nulovanie počítadla kilometrov
– funkcia všetkých kontroliek
– funkcia ?scípatka?(spínač prerušujúci prívod prúdu z batérie do zapaľovania)

01

Kľúče

– sú všetky?
– jednotný kľúč- dajú sa ním otvoriť všetky zámky?
– funkcia zamknutia riadidiel

Bovdeny(oceľové lanká)

– nezadrhávajú sa?

Karoséria

– škrabance
– zámena originálnych dielov za iné alebo opotrebované

Nádrž

– posvietiť dovnútra(nie zapaľovačom), pátrať po hrdzi

Ložiská hlavy riadenia

– zdvihnúť a odľahčiť predné koleso, otočiť riadidlami z jednej krajnej polohy do druhej;
riadidlá sa nesmú zadrhávať
– pritlačiť predné koleso k múru a niekoľkokrát krátko a silou zatlačiť riadidlá smerom do
múra;riadidlá sa nesmú kývať
– skontrolovať, či hlava riadenia nie je zdeformovaná, ináč je to známka prekonanej havárie

02

Teleskopické vidlice

– tesnosť
– skontrolovať pomocou oceľového pravítka, či nie sú prehnuté; pokiaľ sa vidlica kýve, je
skrivená pnutím pri montáži alebo je prehnutá

Kolesá

– vôľa ložísk kolies;uchopte odľahčené koleso rukami v protiľahlých bodoch a zakývajte
ním, koleso nesmie mať vôľu
– napnutie výpletových drôtov(poklepať na drôty rukoväťou skrutkovača, všetky drôty
musia znieť rovnako), skontrolovať, či niektorý drôt nechýba
– zdvihnúť motocykel zo zeme a podoprieť, narovnať riadidlá do priameho smeru, zo
vzdialenosti niekoľkých metrov skontrolovať pohľadom, či sú kolesá v zákryte;pokiaľ nie,
je zadné koleso namontované šikmo alebo je skrivený rám

Pneumatiky

– hĺbka vzorky, podľa legislatívy minimálne 1,0mm
– zodpovedá typ namontovaných pneumatík údajom v technickom preukaze?

03

Brzdy

– skontrolovať nechtom, či nie sú ryhy v brzdových kotúčoch
– skontrolovať hrúbku brzdových obložení
– skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny
– tesnosť brzdových vedení
– sú dodatočne namontované ohybné oceľové vedenia zapísané v technickom preukaze?
– skontrolovať polohu ukazovateľa opotrebenia brzdových čeľustí(pri bubnových brzdách)

04

Hlavný stojan

– po zdvihnutí na hlavný stojan by sa zadné koleso nemalo dotýkať zeme, ináč je stojan
ohnutý

Bočný stojan

– nevypadáva samovoľne z kľudovej polohy?
– u niektorých motocykloch sa nesmie dať s vyklopeným bočným stojanom naštartovať
motor;pokiaľ áno, je chybný príslušný bezpečnostný spínač

Hnacia reťaz

– stav reťaze ? vyťahanie, prehnutie, mazanie
– ?žraločie? zuby na reťazovom kolese = opotrebované vždy obe ozubené kolesá i reťaz
– poloha ukazovateľa na napínaku reťaze;pokiaľ je ukazovateľ nakonci stupnice, je reťaz
opotrebovaná
– pokiaľ sa dá reťaz nadvihnúť z ozubených kolies, je opotrebovaná
– zdvihnúť zadné koleso zo zeme, skontrolovať prevesenie reťaze v rôznych polohách
zadného kolesa;pokiaľ sa prehnutie badateľne mení, je reťaz nerovnomerne vyťahaná

05

Zadná vidlica

– zdvihnúť zadné koleso zo zeme, zakývať vidlicou do strán;pokiaľ má vidlica vôľu, je
opotrebované ložisko v závese

06

Prepákovanie zadnej vidlice

– zdvihnúť zadné koleso zo zeme, zakývať vidlicou nahor a nadol;pokiaľ má vidlica vôľu, je
opotrebované ložisko prepákovacieho mechanizmu
– skontrolovať, či čap prepákovacieho mechanizmu nie je zvonku skorodovaný alebo suchý;
ak áno, potom je pravdepodobne suchý a nenamazaný aj zvnútra

Tlmiče perovania

– tesnosť;z tlmičov nesmie unikať olej
– funkcia;pomocník pridrží riadidlá, zatlačiť na sedadlo a prudko ho uvoľniť;z tlmičov sa
nesmie ozývať bublanie alebo syčanie, sedadlo nesmie vystreliť nahor

07

Pod sedadlom

– stav káblov a kontaktov
– batéria ? stav kontaktov, hladina elektrolytu, plášť batérie
– náradie a príručka

Štartovanie motora

– je motor studený alebo ho predávajúci pre istotu predhrial, aby ľahšie naštartoval?

Spojka

– škubanie pri akcelerácii na vysoký prevodový stupeň = zlé nastavenie alebo opotrebované
trecie obloženie
– zaradený 1. prevodový stupeň a stlačená páčka spojky a stroj napriek tomu škube a má
snahu sa rozbehnúť = zlé nastavenie spojky alebo opotrebované trecie obloženie

Jazda bez držania riadidiel

– pokiaľ stroj tiahne do strany, môže byť skrivený rám

Hluk pri jazde

– nerovnomerne vyťahaná reťaz
– ?spievanie? alebo húkanie prevodovky pri 5. prevodovom stupni = opotrebované reťazové
kolesá(často pri jednovalcoch)
– chrastenie motora pri nízkych obrátkach = možno opotrebovaná rozvodová reťaz alebo jej
napínak

Zmena zaťaženia

– skúšobná jazda so spolujazdcom;modré plamene z výfuku pri jazde s veľkou záťažou =
opotrebované piestne krúžky, modrý dym = opotrebované tesnenia driekov ventilov
– strieľanie z výfuku pri ubraní plynu = netesný alebo deravý výfuk

Bezpečnostný spínač zapaľovania

– u niektorých motocyklov musí po vyklopení bočného stojana, prípadne ešte po následnom
uvoľnení spojky alebo zaradení rýchlosti zhasnúť motor

Funkcia prístrojov za jazdy

– všetky prístroje musia náležite ukazovať
– žhavenie zapaľovača cigariet

Kúpna zmluva

Pri kúpe a súčasne predaji ojazdeného motocykla musia obe strany dodržať isté body ohľadom skúšobnej jazdy a ohľadom kúpnej zmluvy. Hlavným záujmom kupujúceho je samozrejme vykonať skúšobnú jazdu, so skúšobnou jazdou však musí predávajúci súhlasiť;kupujúci je ale povinný predávajúcemu ukázať svoj vodičský a občiansky preukaz, z ktorého si predávajúci môže opísať údaje. Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je zmienený súhlas predávajúceho s vykonaním skúšobnej jazdy, hrozí predávajúcemu, že v prípade nehody a poškodenia motocykla kupujúcim behom skúšobnej jazdy nebude mať nárok na náhradu škody od poisťovne. Okrem toho sa doporučuje, aby si predávajúci pred skúšobnou jazdou vzal od kupujúceho vhodnú zálohu, napr. nejaký osobný doklad. Zmiznutie motocykla v takomto prípade nebýva posudzované ako krádež, ale len ako podvod, na ktorý sa nevzťahuje pistenie vozidla. Náhrada za poškodenie cudzej veci behom skúšobnej jazdy ide z poistenia predávajúceho, pokiaľ v zmluve nie je uvedené ináč. K samotnej kúpnej zmluve:zmluva je platná len vtedy, keď sú obe strany plnoleté, tzn. vek minimálne 18 rokov. V zmluve by mal byť uvedený počet kilometrov, zmienka o tom, že kupujúci vykonal skúšobnú jazdu, že pozná technický stav stroja v dobe predaja a že s ním súhlasí. Technický stav stroja by mal byť stručne popísaný. Ďalej by v zmluve mali byť uvedené pokiaľ možno všetky doplnky predávané spolu s motocyklom, vrátane počtu kľúčov. Platí nepísané pravidlo, že kľúče a papiere vydá predávajúci z ruky až potom, čo dostane do ruky peniaze a prepočíta si ich.

Zdroj: Dokonalá jízda na motocyklu

olivo

Advertisement
Suzuki Suzuki
23 komentárov

23 Comments

 1. milan3232

  25. júna 2006 at 18:04

  Zaujimavy clanok, ale s tymi zarukami bazaru by som nesuhlasil. Je jedno, ci predavajuci predava jogurt, DVD rekorder, alebo pouzitu motorku. Vzdy plati obciansky zakonnik a ten jasne stanovuje zarucnu dobu aj v pripade ojazdenych dopr. prostriedkov. Je to tusim jeden rok. Samozrejme treba vady rozlisovat: uvedene v kupno-predajnej zmluve (na tie zaruka neplati), na vady vzniknute pouzivanim (vekom) a na skryte vady.

 2. raptor

  25. júna 2006 at 18:26

  mam silny pocit ze som to cele niekde cital… 😕

 3. Vadim

  25. júna 2006 at 20:32

  olivo: Dobrý nápad – urobiť výcuc z tejto užitočnej knižky. Keď tak čítam niektoré naivné otázky motorkárov začiatočníkov, tak mi napadá, že by sa vyhli mnohému výsmechu (a mnohým vyhodeným peniazom), keby si najprv prečítali tú knižku…
  Vzhľadom na to, koľko je na Slovensku začiatočníkov, sa čudujem, aký malý záujem o ňu je. Napriek tomu, že som ju dotoval, predal som z nej len pár desiatok kusov 😠

 4. raptor

  25. júna 2006 at 21:00

  vadim mne si povedal ze si ju predaval za nakup…
  ale nelutujem ani jednu korunu co som ti za nu dal…

 5. milan3232

  26. júna 2006 at 9:53

  Ta kniha je fakt dobra. skor si myslim, ze malo zacinajucich motorkarov o nej vioe, prip. nemaju kontakty kde sa pytat a na co, kde servisovat – jednoducho zacinaju a vtedy je najdolezitejsia motorka, ostatne az potom. Sam som nebol iny.

 6. dusik

  26. júna 2006 at 11:30

  Vadim chcel by som si tú knižku objednať, kde to môžem urobiť?

 7. Vadim

  26. júna 2006 at 12:11

  dusik: Na http://www.psik.sk máš na mňa všetky možné kontakty.

 8. olivo

  26. júna 2006 at 12:14

  dusik ja som ju objednaval tu [linka] ale mozes aj u Vadima ked ma vyhodnejsiu cenu.

 9. olivo

  26. júna 2006 at 12:17

  Vadim ten maly zaujem bude asi v tom,ze nie je velmi znama,to je to minus.Ja som sa o nej dozvedel od masinu aj on ju ma.

 10. racer8

  26. júna 2006 at 15:03

  olivo fakt dobry napad som sa zase nieco naucil…. btw ktore motorky maju tu funkciu ze ked mas dole stojan tak nenastartuju???? to som pocul prvy krat 🤐
  ale aj tak vazne dobry clanok 🙂 😉

 11. olivo

  26. júna 2006 at 18:28

  racer8 neviem ti povedat ktore,ale tak to bolo,ze by po zdvihnuti stojana nemali nastartovat.To je z dovodu bezpecnosti.
  Ukyff,no ale som rad,ze ten clanok ma taky ohlas. 🙄

 12. olivo

  26. júna 2006 at 18:29

  raptor to ti verim,ze si to uz cital 😁

 13. vyboh2

  26. júna 2006 at 19:02

  Velmy dobrý článok a tú knihu si asi objednám 🙂

 14. BacilBA

  26. júna 2006 at 21:29

  racer8>Skútre to majú tak, že keď je vyklopený bočný stojan tak nenaštartuješ. Motorku s vyklopeným bočákom naštartuješ, ale keď zaradíš rýchlosť ešte ptredtým, ako sklopíš bočák, tak Ti motor zhasne…

 15. olivo

  26. júna 2006 at 22:46

  vyboh2 velmi dobra kniha,odporucam.V podstate je polovica o teorii a polovica o treningu jazdy.

 16. Vadim

  27. júna 2006 at 10:54

  vyboh2: Kniha u mňa stojí 350,- Sk

 17. Satan

  27. júna 2006 at 12:03

  Minimálna hĺbka dezénu nie je náhodou 1,6mm? V článku je 1mm.

 18. Kenny

  27. júna 2006 at 12:22

  Satan u moto je 1 mm u auta 1,6 mm 🙂

 19. olivo

  28. júna 2006 at 14:18

  🙂

 20. TRU

  29. júna 2006 at 19:47

  ESTE SI MOHOL DOPLNIT,ZE KED ZARADIS JEDNA A DRZIS SPOJKU A MOTO MA SNAHU IST,TAK MOZE BYT POUZITY HUSTY OLEJ A NIEJE TO VADA,LEBO CHCEM TA VIDIET KED BUDES PREDAVAT MOTO A KUPUJUCI ZACIATOCNIK TI VYBALI,ZE MAS V RITI SPOJKU. 😁 😀

 21. olivo

  30. júna 2006 at 15:43

  No tak uz to tu je 😁

 22. SETHE

  21. marca 2007 at 21:55

  racer8 NAPR. HONDA 600 CBR, R.V. 94 MOZNO AJ TIE OD 1990..NEVIEM…. ALE URCITE AJ KAWWA, SUZA..A INE TO MAJUU! 😕

 23. Jozefko

  22. marca 2007 at 8:48

  A kde najdem clanok ??? nejako som zabludil / ako obvykle / 😁

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri