Connect with us

Spravodajstvo

Historické minimá dopravnej nehodovosti v roku 2011

Publikovaný

on

Minuloročné štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti sú historicky najnižšie. Na slovenských cestách došlo v minulom roku celkom k 14.991 dopravným nehodám. Tento počet klesol oproti roku 2010 o 6.620 nehôd (pokles o 31%). Ľahké zranenia utrpelo 5.905 osôb, o 1.038 menej (pokles o 15%) ako v roku 2010. Ťažké zranenia utrpelo 1.140 osôb, o 67 menej (pokles o 6%) ako v roku 2010. Počet usmrtených osôb klesol od roku 2010 (345) o 21 (pokles o 6%), na 324. Polícia sa však s takýmto klesajúcim trendom neuspokojuje. S cieľom pozitívne ovplyvňovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pomáhať znižovať nehodovosť a chrániť životy a zdravie osôb na cestách, bude aj v tomto roku organizovať dopravno-bezpečnostné akcie a preventívne informovať o povinnostiach účastníkov cestnej premávky, ale aj o závažných dopravných nehodách so smrteľným následkom, prípadne o nehodách, ktorým sa nedalo zabrániť. Pokračovať bude aj v zavedenom hodnotiacom systéme policajtov, teda osobnej zodpovednosti dopravného policajta za v službe zverený úsek. Sústredíme sa aj na osvetu v školách a na uliciach, pokračovať budú aj ďalšie aktivity, ktoré Policajný zbor pre verejnosť na cestách zabezpečuje. Nie sú to len dopravno-bezpečnostné akcie, ale aj informácie odporúčacieho, upozorňujúceho a preventívneho charakteru.

Už viac ako rok je cieľom polície zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách práve týmto preventívnym spôsobom, nie vyberaním pokút. Je však potrebné zdôrazniť, že znižovanie dopravných nehôd a ich následkov nie je len záležitosťou polície, je to záležitosť celej spoločnosti a všetkých účastníkov cestnej premávky.

Nie je jedno na akej ceste sa jazdí

Počet nehôd sa síce oproti predchádzajúcemu roku znížil, intenzita dopravy sa však zvýšila o 2,53%, pričom pokles dopravnej nehodovosti o 31%. Pribudol nový diaľničný úsek, čím sa dosiahla priepustnosť okolitých komunikácií. Najmenej dopravných nehôd sme v minulom roku zaznamenali na diaľniciach, 407, rok pred tým až takmer raz toľko, 746. Na účelových komunikáciách došlo k 1.482 nehodám (rok pred tým 2.079), na cestách II. triedy k 1.540 nehodám (rok pred tým 2.254), na cestách III. triedy k 1.624 nehodám (rok pred tým 2.060). Najviac nehôd sme v minulom roku zaznamenali na miestnych komunikáciách, 6.812 nehôd (rok pred tým 9.774) a cestách I. triedy, 3.126 nehôd (rok pred tým 4.698). V obci sme zaznamenali minulý rok 10.459 dopravných nehôd, o život pri nich prišlo 120 osôb. Mimo obce 4.535 nehôd, vyhaslo 204 ľudských životov.

Najviac mŕtvych v autách

V minulom roku bolo z celkovo 14.991 dopravných nehôd 294 so smrteľnými následkami, zahynulo 324 osôb. V roku 2010 evidujeme 319 smrteľných dopravných nehôd zahynulo 345. Celkovo v minulom roku klesol počet usmrtených následkami dopravných nehôd o 6%. Oproti roku 2010 najviac klesol počet usmrtených chodcov zo 113, o 38, na 75. Chodci sú najzraniteľnejší a sú na druhom mieste po usmrtených osobách v motorových vozidlách. V nich vyhaslo minulý rok 204 životov (roku 2010 zomrelo 185 osôb). Minulý rok zomrelo 18 cyklistov (rok pred tým 21) a 27 motocyklistov, len o jedného viac ako v roku 2010 (26).

Minulý rok na cestách zomrelo 37 osôb do 20 rokov (rok pred tým 49). Počet 28 mŕtvych vo veku od 21 do 24 rokov sa za posledné dva roky nezmenil. Nad 24 rokov zomrelo 259 osôb, kým v roku 2010 zomrelo 268 osôb.

Jazdiť autom alebo radšej na bicykli?

Novinky na automobilovom trhu lákajú vodičov na kúpu nového vozidla. Polícia každoročne eviduje zvýšenie počtu vozidiel na cestách. V minulom roku evidujeme 2,5% nárast intenzity dopravy. Minulý rok sme zaznamenali 8.513 dopravných nehôd osobných vozidiel (rok pred tým 11.506), 1.441 nehôd nákladných vozidiel (rok pred tým 2.349), 363 nehôd motocyklov (rok pred tým 372). Autobusy sa na nehodách podieľali v počte 93 (rok pred tým 165), bicykel 406 (rok pred tým 404), ostatné 4.175 (rok pred tým 6.815).

Evidujeme aj nehody zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami v počte 242 (v roku 2010 to bolo 723) a chybou na komunikácii 102 nehôd, rok pred tým ich bolo o 100 viac (202).

Na čo si dať veľký pozor – najčastejšie príčiny nehôd

Zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách patrí medzi najväčšie priority Policajného zboru. Dopravno-bezpečnostné akcie polícia vyhlasuje podľa vyvíjajúcej sa situácie na cestách, najmä miestach s veľkým počtom nehôd. Neustále opakujeme a zdôrazňujeme, že k zníženiu tragických nehôd sa musia pričiniť aj samotní účastníci cestnej premávky. Len malá zmena počasia ovplyvní aj spôsob jazdy. Policajné hliadky sú neustále na cestách, ani tie však nedokážu zabrániť niektorým nehodám. Množia sa tragické nehody, ktoré zavinili vodiči tak, že počas jazdy na rovnom úseku cesty, alebo pri predchádzaní dostali šmyk a skončili v priekope, alebo narazili do stromu či protiidúceho vozidla. Dodržali síce maximálnu povolenú rýchlosť, dopravné značky, neboli pod vplyvom alkoholu, auto mali v dobrom technickom stave, ale dostatočne sa nevenovali vedeniu vozidla a neodhadli dopravnú situáciu. Na prvom mieste je v minulom roku príčinou dopravných nehôd porušenie povinností vodiča v počte 5.069 (rok pred tým 7.235). Nedovolená rýchlosť bola príčinou 2.381 nehôd (rok pred tým 3.558). Tretiu priečku obsadilo nedanie prednosti v jazde, počtom 897 (rok pred tým 993). Ostatných príčin bolo 6.644 (rok pred tým 9.825).

Úmrtnosť v strednej Európe

Počet usmrtených následkami dopravných nehôd v Slovenskej republike je najnižší v štátoch strednej Európy Európskej únie. Záväzok znížiť do roku 2010 počet usmrtených pri dopravných nehodách o 50% prijali všetky štáty Európskej únie. V roku 2010 Slovenská republika úspešne znížila počet usmrtených na cestách o 43%. V minulom roku došlo na slovenských cestách k ďalšiemu 6% poklesu usmrtených v dôsledku dopravných nehôd. Slovenská republika dosiahla historicky najnižšiu nehodovosť a úmrtnosť na cestách. Napríklad v Rakúsku minulý rok zahynulo na cestách 468 osôb, v Maďarsku 571 osôb, v Českej republike zahynulo na cestách 707 osôb a v Poľskej republike až 4.171 osôb.

Zdroj: MINV

Zdroj: Internet

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najčítanejšie

Partneri