Connect with us

Spravodajstvo

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí dopravnú výchovu detí na Slovensku sumou 14 000 eur.

Publikovaný

on

Bratislava, 29. Október 2013 – Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) v roku 2012 odštartovala grantový program ,,Bezpečne na cestách.” Jeho zámerom je zvyšovanie znalostí detí a žiakov o pravidlách cestnej premávky. V roku 2013 podporí deväť projektov v celkovej sume 14 000 eur.

,,Dopravná výchova je dôležitá pri predchádzaní dopravných nehôd a je v záujme nás všetkých, aby bola pre deti čo najatraktívnejšia. Poznatky, ktoré v rámci nej získajú budú totiž využívať každý deň. Zaujímavé projekty aktívnych škôl, učiteľov i rodičov v tejto oblasti si preto podporu Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodne zaslúžia,” vysvetľuje Eric Reuting, nový predseda správnej rady Nadácie VW SK. Projekty, ktoré Nadácia podporila, boli realizované v prešovskom, nitrianskom, bratislavskom, trenčianskom, žilinskom a košickom kraji.

V roku 2012, ihneď po vyhlásení prvej výzvy tohto programu Nadácia dostala 47 žiadostí o podporu. Projekty prekvapili vysokou úrovňou spracovania a zaujímavo naplánovanými aktivitami. Úspech iniciatívy a priaznivý ohlas v širokej verejnosti tak vyústil do jeho ďalšieho pokračovania. ,,V roku 2013 sme vybrali a podporili deväť projektov z 220 žiadostí v celkovej sume 14 000 eur,” hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Jednotlivé projekty zvyšujú atraktívnosť dopravnej výchovy a získavanie pozitívnych návykov v dopravnej premávke. V rámci projektu ,,Podolský dopravný viacboj” sa napríklad žiaci zahrali aj na plánovačov dopravy či záchranárov. Zmerali si tiež schopnosti v jazdách zručnosti a v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand Prix. Tí starší vybudovali pomocou rodičov a učiteľov v areáli školy nové dopravné ihrisko. Interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym zapájaním detí i rodičov do vzdelávacieho procesu zaujal tiež projekt z materskej školy v Záhorskej Vsi. Prostredníctvom motivačnej postavičky policajta Róberta si škôlkari zopakovali a preverili znalosti z dopravnej výchovy v slovenskom i nemeckom jazyku. Využili pritom piesne, hry, riekanky a hádanky.

Nadácia Volkswagen Slovakia od svojho vzniku v roku 2008 prispieva k zlepšeniu podmienok vzdelávania na Slovensku. Sústreďuje sa pritom na podporu mladých ľudí a vytváranie moderného priestoru pre život. Pravidelne ročne vyhlasuje niekoľko grantových programov a prehlbuje spoluprácu so školami, univerzitami ako aj neziskovými organizáciami.

Tl. správa, zdroj: VW SK

Advertisement

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najčítanejšie

Partneri