Connect with us

Spravodajstvo

„Ešpézetky“ platia iba do konca roka 2004 a nepravdivé inf. o vodičských preukazoch

Publikovaný

on

Polícia už dlhší čas upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, že podľa § 129 ods. 5 zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie, ak jeho držiteľ po 1. apríli 1997 nepožiadal a ani do 31. decembra 2004 nepožiada o vydanie osvedčenia a tabuľky s evidenčným číslom.

K 25.11.2004 nebolo vymenených až 427 695 štátnych poznávacích značiek. Štátne poznávacie značky /ŠPZ/ bolo možné vymieňať za tabuľky s evidenčným číslom /TEČ/ od 1. apríla 1997. Pôvodný termín na ukončenie výmeny bol 31.december 2002. Prezídium PZ predĺžilo lehotu o dva roky, do 31. decembra 2004. Okresný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie, ak jeho držiteľ nepožiada do konca roku 2004 o vydanie osvedčenia tabuľky s evidenčným číslom. Policajný zbor Slovenskej republiky prijal opatrenia, aby vybavil zákonným spôsobom všetkých žiadateľov o výmenu ŠPZ, ktorí o zmenu požiadajú do konca roku 2004.

Prezident PZ vydal usmernenia ako majú postupovať policajti okresných dopravných inšpektorátov pri výmene ŠPZ za TEČ. Jedná sa o opatrenia smerom dovnútra Policajného zboru. Polícia si plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, ktorým sa musí riadiť. V tomto prípade je to dôvod blížiaceho sa termínu ukončenia výmeny štátnych poznávacích značiek za tabuľky s evidenčným číslom v zmysle § 129 ods. 5 zákona č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách. Termín na výmenu ŠPZ sa nepredlžuje, čiže o zmenu je potrebné požiadať do konca roku 2004. Do konca roka si teda musia majitelia vozidiel, tabuľky ktorých boli vydané pred 1. aprílom 1997 /ŠPZ bez štátneho znaku Slovenskej republiky/, vymeniť tabuľky za tzv. euroznačky. Pri výmene starých ŠPZ vodič musí vyplniť Žiadosť o pridelenie tabuľky s evidenčným číslom, ktorá je k dispozícii na okresných inšpektorátoch v mieste bydliska či priamo na krajskom inšpektoráte.

Je potrebné predložiť:

– tisíckorunový kolok za nové tabuľky a
– 150-korunový kolok za evidenčný úkon.
So sebou treba mať:
– technický a občiansky preukaz
– osvedčenie o evidencii vozidla
– doklad o povinnom zmluvnom poistení
– doklad o technickej kontrole
– pri vozidlách podliehajúcich emisnej kontrole aj doklad o emisnej kontrole
– firmy musia priniesť aj výpis z obchodného registra.

AKO SA VYHNÚŤ ZBYTOČNÉMU ADMINISTRATÍVNEMU ÚKONU?

SPZMajiteľom, ktorí chcú na svojich vozidlách vymeniť tabuľky s evidenčným číslom so štátnym znakom Slovenskej republiky za tabuľky so znakom Európskej únie, polícia oznamuje, že je to zbytočný úkon. Navyše pri ňom zaplatia 1000 Sk za tabuľky a 150 Sk ako administratívny poplatok.
Do konca roku 2004 je potrebné vymeniť iba staršie ŠPZ-tky, ktoré neobsahujú štátny znak Slovenskej republiky.
Tabuľky so štátnym znakom Slovenskej republiky sú naďalej v platnosti bez obmedzenia a občania sa nemusia obávať ich zrušenia. V praxi to znamená, že po 1. 1.005 budú na území SR platiť dva druhy tabuliek s evidenčným číslom. So slovenským znakom a so znakom Európskej únie.

CENY ZA VODIČSKÉ PREUKAZY SA NEZVYŠUJÚ!

Prostredníctvom elektronickej pošty sa šíri nepravdivá informácia, že sa od 1.1.2005 zvyšuje cena za nový vodičský preukaz zo 100 Sk na 1000 Sk. Aj po novom roku zostáva cena za vybavenie vodičského preukazu v rovnakej výške 100 Sk. K výmene potrebujete priniesť občiansky preukaz a starý vodičský preukaz. Nepotrebujete priniesť 2 fotografie a vypisovať predpísané tlačivo. Policajt tlačivo vytlačí priamo zo služobného počítača a odfotí si Vás priamo na mieste.

MV SR 21. 06. 2004, 06. 07. 2004, 29. 11. 2004

mjr. Mgr. Magda Krasulová, hovorkyňa Prezídia PZ
npor. Vladimír Gemela, zástupca hovorkyne Prezídia PZ
MVSR

2 komentáre

2 Comments

 1. čajka

  1. decembra 2004 at 13:46

  prečo sú na tej ilustračke automobilové ŠPZ? veď v hlavičke sa píše: venované motocyklovým nadšencom!

 2. eXeBaT

  1. decembra 2004 at 16:39

  čajka

  Bol súčasťou ako obrazová príloha k tomu článku oficiálne uverejnenom MINV SR.

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri