Connect with us

Odpoveď na: Vodičák a kW

Domov Diskusné Fóra Motoporadňa Vodičák a kW Odpoveď na: Vodičák a kW

#64190
eXeBaT
Účastník (Participant)

aver

Vyhláška definuje 15 skupín vodičských oprávnení:

? A ? oprávňuje na vedenie vozidla skupiny A aj A1

? A1 – oprávňuje na vedenie vozidla podskupiny A1

? B ? pre vozidlá B aj B1

? B1 ? na autá podskupiny B1

? C ? pre vozidlá C aj B, T, C1, B1

? C1 ? oprávňuje viesť autá C1 aj B, T, B1

? D ? na vedenie vozidiel D aj C, B, T, D1, C1, B1

? D1 ? pre autá D1 aj C, B, T, C1, B1

? B+E ? pre vozidlá skupiny B+E aj B a B1

? C+E ? oprávňuje viesť autá C+E aj C, B, T, C1+E, B+E, C1 a B1

? C1+E ? pre vedenie vozidiel C1+E aj B, T, B+E, C1 a B1

? D+E ? na autá D+E aj C, B, D, T, D1+E, C1+E, C+E, B+E, D1, C1,B1

? D1+E ? pre vozidlá D1+E ako aj C, B, T, C+E, C1+E, B+E, D1, C1,B1

? AM ? oprávňuje viesť vozidlá skupiny AM a to iba na území SR

? T- oprávňuje viesť autá skupiny T a to iba na území SR

? Vodičské oprávnenie skupiny AM možno udeliť iba osobe staršej ako 15 rokov.

? Na získanie oprávnenia podskupiny A1 a B1 musí mať žiadateľ aspoň 16 rokov.

? Oprávnenie skupiny T dostane iba osoba, ktorá dosiahla vek 17 rokov.

? Vodičské oprávnenia skupín B, B+E, C, C+E a C1, C1+E možno udeliť iba osobe staršej ako 18 rokov.

? Na získanie oprávnenia skupín D, D+E, D1 a D1+E musí žiadateľ dosiahnuť 21 rokov.

DRUHÁ HLAVA

VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

(k § 69 ods. 4 zákona)

§ 19

(6) Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov.

(7) Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0,16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov alebo osobe, ktorá spĺňa podmienku ustanovenú v § 17 ods. 2.

[linka] Kompletnú vyhlášku o premávke na pozemných komunikáciách č. 225/2004 s platnosťou od 1.5.2004 nájdeš tu

Partneri