Connect with us

Spravodajstvo

Krádeže motorových vozidiel v roku 2003

Publikovaný

on

V roku 2003 bolo na území Slovenskej republiky odcudzených 5295 motorových vozidiel. Objasnených bolo 1171 prípadov. Škody spôsobené krádežami motorových vozidiel v roku 2003 predstavujú sumu 1,6 mld. Sk. Pre porovnanie – v Rakúsku v roku 2003 odcudzili asi 5000 vozidiel, v Maďarsku asi 8000, Českej republike asi 25000 a v Poľsku približne 50000 vozidiel. Situácia v Slovenskej republike je z hľadiska štatistických ukazovateľov porovnateľná s okolitými štátmi. Rozsah tejto trestnej činnosti výrazne neprekračuje európsku štatistiku ani z pohľadu počtu obyvateľov, resp. z pohľadu veľkosti štátneho územia.

Krádeže motorových vozidiel sú celosvetovým problémom a pracovníci polície pracujúci na odhaľovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti musia neustále hľadať nové formy a spôsoby, ako s touto problematikou bojovať.

Na Slovensku po roku 1989 nastal prudký nárast krádeží motorových vozidiel. Hlavnou príčinou bolo otvorenie hraníc so západnou Európou a príchod cudzincov z republík bývalého Sovietskeho zväzu a z balkánskych krajín do Slovenskej republiky.

V tomto čase začal byť obchod s motorovými vozidlami veľmi lukratívnym, pretože do roku 1989 až 95% motorových vozidiel používaných na Slovensku tvorili značky Škoda, Lada, Fiat, Wartburg, Trabant, Dacia, teda autá vyrábane v socialistických krajinách. Nastal prudký nárast dovozu motorových vozidiel rôznych značiek zo zahraničia. S otvorením hraníc k nám prichádzali cudzinci na vozidlách luxusných značiek. V tomto čase sa začali organizovať skupiny osôb, ktoré prišli na to, že ak motorové vozidlo odcudzia a následne zlegalizujú, budú ho môcť predať za podstatne nižšiu cenu, ako v tom čase stálo nové zahraničné motorové vozidlo, resp. motorové vozidlá legálne dovezené zo zahraničia. Rátali s obrovskými ziskami.

Od roku 2000 počet odcudzených motorových vozidiel na území Slovenskej republiky mierne klesá. Policajti, ktorí sa podieľajú na boji s automobilovou kriminalitou, sa stretávajú so stále novými formami krádeží motorových vozidiel. Veľká časť áut je kradnutá kvôli náhradným dielom. Rozmáha sa aj trestná činnosť súvisiaca s motorovými vozidlami, a to poisťovacie podvody, kedy je od poisťovní žiadané plnenie za škody spôsobené pri dopravných nehodách, ktoré sa vlastne ani nestali.

Podľa slovenskej polície približne v 40% prípadoch krádeží motorových vozidiel cudzincov na Slovensku ide o poisťovací podvod. Odcudzenie vozidla je len účelovo nahlásené na polícii. "Podnikavci" v susedných krajinách vedia, že najmä v hlavnom meste SR je veľký počet odcudzených motorových vozidiel. Ak cudzinec nedokáže svoje vozidlo predať legálnym spôsobom za dobrú cenu, je preňho výhodnejšie predať ho za istý obnos na Slovensku a zároveň nahlásiť jeho krádež. Poisťovňa v jeho štáte ho odškodní a cudzinec vie, že slovenská polícia ho už ďalej v tejto veci nebude vyšetrovať. Takto získa peniaze z predaja vozidla, následne peniaze od poisťovne. V konečnom dôsledku získa sumu, za ktorú by vozidlo nikdy nepredal. Najväčší počet odcudzených motorových vozidiel tvoria tvoria značky Audi, VW, Škoda. Len ojedinele sa vyskytnú krádeže automobilov značky Mercedes a BMW vyrobených po roku 2000.

Krádeže motorových vozidiel podľa továrenskej a typovej značky v rokoch 2002-2004

Továrenská a typová značka

Rok 2002Rok 20031.1.-31.5.
2004
Škoda 15491698719
Felícia 450553222
Octavia 386373167
Fabia 162228148
Favorit 16118154
VW 545486190
Golf 22420976
Passat 20617776
Polo 613618
Bora 27237
Peugeot 9115369
Renault 9314849
Ford 142910
Mercedes 483716
Seat 9113057
Mitsubishi 5105
Lada 738029
Citroen 455713
Opel 463210
Daewo 25255
Mazda 16104
BMW 324517
Toyota 1862
Nissan 1661
Honda 1870

Z toho vyplýva niekoľko rád, ktorých by sa mali držať občania pri kúpe vozidla cez inzerát či známych:
trvať na kontrole identifikačných znakov vozidla na polícii, resp. dať overiť pravosť identity vozidla v niektorej súkromnej firme, ktorá sa touto problematikou zaoberá.
spísanie kúpno?predajnej zmluvy s predávajúcim a jej overenie u notára, prípadne overenie si dokladu totožnosti predávajúceho /či sa fotografia na doklade totožnosti zhoduje s osobou/, platba za vozidlo vkladom na účet predávajúceho v banke a pod.
overiť si totožnosť predávajúceho, stretnúť sa s ním na mieste, ktoré bude v prípade potreby ľahko identifikovateľné, napr. priamo na adrese trvalého bydliska predávajúceho, v žiadnom prípade nie na rôznych parkoviskách, čerpacích staniciach, pred obchodnými domami a pod.,
v prípade nerešpektovania akejkoľvek z týchto požiadaviek predávajúcim možno dôvodne predpokladať, že zo strany predávajúceho ide o podvod. V takom prípade sa nebojte zavolať na pomoc si aj príslušníkov polície.

Pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti na úseku automobilovej kriminality je dôležitým faktorom spolupráca so zahraničím prostredníctvom Národnej ústredne Interpol. Vykonávanie previerok v zahraničí je z časového hľadiska zdĺhavejšie. V mnohých prípadoch je komunikácia so zahraničím /najmä s krajinami východného bloku/ dosť problematická a odpovede z vykonaných previerok sú k dispozícii až po niekoľkých mesiacoch, niekedy až po roku. Stane sa, že na previerku vôbec nereagujú.

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje počty odcudzených motorových vozidiel, je dopyt po motorových vozidlách v krajinách východného bloku a na Balkáne. Najefektívnejším riešením je sprísnenie kontroly motorových vozidiel, ktoré smerujú týmto smerom. Na hraničných prechodoch je potrebné vykonať dôslednú kontrolu samotného motorového vozidla a zmapovať osádku, ktorá s vozidlom opúšťa SR. Sprísniť je potrebné aj kontroly pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia a ich prihlasovanie do evidencie motorových vozidiel na území SR.

Zdroj – www.minv.sk

mjr. Mgr. Magda Krasulová, hovorkyňa Prezídia PZ MVSR

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri