Connect with us

Motoporadňa

MOTOSERVIS (9) – Zapaľovanie motocykla

Publikovaný

on

Zapaľovacia sústava je neoddeliteľnou súčasťou každého zážihového spaľovacieho motora. V nasledujúcich riadkoch sa najskôr pozrieme akú funkciu hrá zapaľovacia sústava, históriu a potom si popíšeme z čoho sa zapaľovacia sústava skladá.
Hlavnou úlohou zapaľovacej sústavy je zapáliť zmes vzduchu v správnom okamihu. K zapáleniu zmesi dôjde pri preskočení iskry medzi elektródami zapaľovacej sviečky. Správnym okamihom rozumieme taký okamih, kedy horiaca zmes paliva a vzduchu dokáže odovzdať maximálne množstvo energie, ktorá je potom prenášaná pohybom piestu na kľukovú hriadeľ. V praxi k zapáleniu zmesi dochádza tesne pred hornou úvraťou piestu, kedy sú sacie aj výfukové ventily zavreté. Okamihu, kedy dôjde k zapáleniu zmesi hovoríme predstih.

Regulácia predstihu môže prebiehať niekoľkými spôsobmi, ktorých väčšina z nich sú už minulosťou:

1. ručná regulácia je už minulosťou. Reguláciu robí sám jazdec podľa vlastného úsudku

2. odstredivá alebo podtlaková regulácia

01
Obr.1

3. elektronická regulácia

V súčasnej dobe je zapaľovanie elektrické, ale v ranných dobách tomu tak nebolo. Zo začiatku bolo používané zapaľovanie pomocou žiarovej trúbky. Tento systém neumožňoval reguláciu predstihu a tak ho nahradilo elektrické zapaľovanie, ktoré bolo prevzaté z automobilového priemyslu. Jedným priekopníkom elektrického zapaľovania bol R.Bosch.
A ako zapaľovacia sústava funguje? Najskôr je treba mať zdroj nízkeho napätia (primárny prúd), tento prúd priviesť do cievky a tu indukovať prúd o vysokom napätí (cca 12 000 V a viac, sekundárny prúd). Primárny prúd je treba prerušiť v správnom okamihu, toho je docielené mechanickým prerušovačom alebo elektronickým bezkontaktným. Pri prerušení primárneho okruhu dôjde v otvorenom obvode sekundárneho okruhu k elektrickému výboju – preskočí iskra medzi elektródami sviečky.
Hlavnými časťami, z ktorého sa elektrické zapaľovanie skladá sú:

– zapaľovacia sviečka + zapaľovací kábel

02
Obr.2

Sviečkam a káblom sa budeme venovať v niektorom z ďalších článkov.

– indukčná cievka

03
Obr.3

Na obrázku je zobrazená indukčná cievka (zhodná pre 2 valce). Nachádza sa v každom zapaľovacom okruhu. Jej úlohou je vyrobiť prúd o vysokom napätí. Prúd napr. z akumulátora je privádzaný do primárneho vinutia, vďaka spoločnému jadru je v sekundránom vinutí cievky indukovaný prúd o vysokom napätí. Správnu funkčnosť cievky je možné skontrolovať zmeraním odporu primárneho aj sekundárneho vinutia (udávané v Ohmoch). Správne hodnoty by mali byť dostupné v manuály.

– prerušovač

Ako sme si už napísali, aby došlo k elektrickému výboju, je nutné prerušiť primárny okruh. Tohto je docielené prerušovačom. Môže byť mechanický alebo elektronický. Mechanické prerušovače sú už dávnou minulosťou pri motocykloch v posledných 20 rokoch ? Obr.1. Avšak ak ste vlastníkom napr. Škody 120, tak tu môžete nájsť pekný príklad mechanického prerušovača. Mechanické prerušovače sú poruchové s malou životnosťou aj napriek použitiu kvalitných materiálov. Ide o veľmi namáhané súčiastky či už mechanicky, tak aj elektricky. Pri štvordobých motoroch sa musí prerušiť obvod raz za dve otáčky. Ďalej je túto hodnotu nutné násobiť počtom valcov. Kontakty prerušovača sú opaľované nežiaducim prúdom, ktorý vzniká pri prerušení primárneho okruhu. Opálené kontakty nie sú schopné viesť prúd. K zamedzeniu opakovania sa používal kondenzátor, ktorý je schopný nežiaduci prúd absorbovať a pri opakovanom spojení absorbovaný prúd uvoľniť do okruhu.
Súčasné motocykle sú vybavené tzv. CDI. Jedná sa o ?nerozoberateľnú krabičku?, ktorá nahrádza prerušovať s kondenzátorom, ďalej sa tu nachádza mikropočítač, ktorý riadi predstih. CDI funguje na základe snímačov umiestnených na motore. Tak napr. ak kúpite motocykel so škrteným výkonom (v CDI), stačí toto CDI vymeniť za ?otvorené?, ktoré vyhodnocuje inak predstih vo vysokých otáčkach. V prípade poruchy CDI je možné skontrolovať jeho správnu funkciu ? zmeniť odpory ktorých hodnoty bývajú uvedené v manuály. Jediným riešením opravy CDI je výmena za iné alebo za jeho repliku.

Text a foto: R. Dokoupil

Roman Dokoupil

1 komentár

1 komentár

  1. kxbibo

    15. septembra 2006 at 8:23

    Veľmi pekný článok. Teším sa na ďalšiu časť. Pekne popísané dalo by sa ísť aj viac do hĺbky problematiky ale potom by ten článok nemusel byť taký zaujímavý. Fakt pekné pochvala. 😉

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri