Connect with us

Spravodajstvo

Polícia možno zvýši maximálnu povolenú rýchlosť v určitých úsekoch

Publikovaný

on

Policajti v krajoch môžu v určitých úsekoch povoliť rýchlejšiu jazdu. Prezídium Policajného zboru im na svojej internetovej stránke zverejnilo presný zoznam aj s radou, o aké zvýšenie môže ísť. Teraz je to už len na krajských predstaviteľoch dopravnej polície.

KDI KR PZ Bratislava

– štátna cesta I/2 – úsek komunikácie od zastávky MHD (Dievčí hrádok; odbočka k TV Markíza) po krematórium obojsmerne – 80 km/hod.,
– štátna cesta I/2 – Einsteinova ulica – v oboch jazdných pásoch smerovo rozdelenej komunikácie – 70 km/hod.;
– štátna cesta I/2 – úsek Dolnozemskej cesty od križovatky s Mamateyovou ulicou po križovatku s Betliarskou ulicou obojsmerne – 80 km/hod., v úseku križovatky s Kutlíkovou ulicou návrh na zváženie prípadnej jednosmernej úpravy mimo premostenia,
– štátna cesta I/2 – úsek od križovatky so štátnou cestou III/00246 (odbočka na Jarovce) po začiatok MČ Rusovce – 80 km/hod.;
– štátna cesta I/2 – úsek od konca MČ Rusovce po štátnu hranicu s Maďarskom obojsmerne – 80 km/hod.,
– štátna cesta I/61 – úsek Cesty na Senec od križovatky Zlaté piesky po pripájaciu vetvu z D1 (predĺženie jestvujúceho úseku s dovolenou rýchlosťou 80 km/hod.);
– štátna cesta I/61 – úsek Cesty na Senec od križovatky s komunikáciou Pri mlyne po odbočku na nadjazd Vajnory (predĺženie jestvujúceho úseku s dovolenou rýchlosťou 80 km/hod.);
– štátna cesta II/502 – úsek Púchovskej ulice od križovatky s komunikáciou Pri vinohradoch po hranicu mesta obojsmerne – 80 km/hod.,
– štátna cesta II/505 – úsek od križovatky s diaľnicou D2 (križovatka ?Diamant?) po križovatku s Agátovou ulicou obojsmerne – 70 km/hod.,
– štátna cesta II/505 – od odbočky na Zohor po hranice mesta obojsmerne – 80 km/hod.,
– miestna komunikácia v MČ Vajnory – úsek komunikácie (obchvat Vajnor) od odbočky z Rybničnej ulice na kruhový objazd po kruhový objazd obojsmerne – 80 km/hod.;
– miestna komunikácia v MČ Devínska Nová Ves – úsek komunikácie od zastávky MHD (Kamenáče, penzión Pegas) po križovatku s Vápencovou ulicou obojsmerne – 70 km/hod.,
– miestna komunikácia v MČ Devín a Devínska Nová Ves – úsek Kremeľskej ulice od križovatky s Priamou cestou po križovatku s komunikáciou Na hriadkach obojsmerne – 70 km/hod.;
– miestna komunikácia v MČ Devín a Karlova Ves – úsek Devínskej cesty od križovatky s Matejkovou ulicou po zastávku MHD (Kremeľská) obojsmerne – 70 km/hod.;
– miestna komunikácia v MČ Jarovce a Rusovce – úsek Ovocnej ulice od križovatky so Zeleninovou ulicou po železničný prejazd na Balkánskej ulici obojsmerne ? 70 km/hod.,
– miestna komunikácia v MČ Čuňovo – úsek Petržalskej ulice od križovatky so štátnou cestou I/2 po MČ Čuňovo obojsmerne – 70 km/hod.;
– miestna komunikácia v MČ Čuňovo – úsek prístupovej komunikácie k vodnému dielu od štátnej cesty I/2 po križovatku s Hraničiarskou ulicou obojsmerne – 70 km/hod.

KDI KR PZ Trnava

– cesta č. I/51 v obci Jablonica ? vjazd od obce Trstín, v nezastavanej časti intravilánu ? 70 km/hod.,
– cesta č. I/51 v meste Senica ? vjazd od Jablonice, v nezastavanej časti intravilánu ? 70 km/hod.,
– cesta č. I/02 v obci Kúty ? vjazd od Holíča, v úseku nezastavanej časti intravilánu ? 70 km/hod.,
– cesta č. I/02 v obci Sekule ? vjazd od Malaciek, v úseku nezastavanej časti intravilánu ? 70 km/hod.,
– cesta č. II/500 v obci Senica časť Čáčov ? výjazd v smere na Dojč, v úseku nezastavanej časti intravilánu ? 70 km/hod.

KDI KR PZ Nitra

– štátna cesta I/64 od km 26,000 začiatok mesta Nové Zámky do km 27,385 križovatka s cestou III/06419 ? 70 km/hod.

KDI KR PZ Trenčín

– Trenčín – cesta II/507 ul. Električná v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou ul. K Dolnej stanici po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Legionárskou ? 70 km/hod,
– Nováky – cesta I/50 v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou ul. Jesenského po koniec obce Nováky (pri ČS Slovnaft) ? 70 km/hod.,
– Ráztočno ? Jalovec – cesta I/50 v úseku od začiatku obce Ráztočno po koniec obce Jalovec ? 70 km/hod.

KDI KR PZ Žilina

– na ceste I/18 na výjazde zo Žiliny do Bratislavy od čerpacej stanice Shell po koniec obce Žilina ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/64 na výjazde zo Žiliny na Prievidzu od zjazdu z Rondla až po križovatku pod Metrom ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/18 na prieťahu mestom Žilina od križovatky Košická (Nemocničná ulica) až po križovatku s ulicou M. Rázusa (pod cintorínom) ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/64 obchvat Rajecké Teplice ? z obidvoch smerov 70 km/hod.
– na preložke I/65 (60 km/hod. po križovatku s ulicou Mládeže, 70 km/hod. od križovatky s ulicou Mládeže až po čerpaciu stanicu OMV) ? z obidvoch smerov,
– na ceste I/18 od križovatky s I/65 až po koniec obce Martina pri výjazde na Poprad ? iba v smere na Poprad 70 km/hod.,
– na ceste I/59 na prieťahu mestom Dolný Kubín od križovatky na Medzihradné až po koniec obce Dolný Kubín ? z obidvoch smerov 80 km/hod.,
– na ceste I/11 na vjazde do Čadce Horelica (od odbočky z I/11 A na I/11 v Oščadnici až pod cintorín) ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/11 na vjazde do Čadce (začiatok pred nadjazdom nad železnicou až po križovatku s ulicou J. Kráľa pred Billou) ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/11 v obci Svrčinovec Zátky (začiatok pred čerpacou stanicou až po hranicu s Českou republikou) ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste II/487 obchvat Turzovka ? z obidvoch smerov 70 km/hod.,
– na ceste I/18 v obci Ľubochňa ? z obidvoch smerov 70 km/hod.

KDI KR PZ Banská Bystrica

– cesta č. I/50 (E571), km 317,236 až 319,137 v intraviláne mesta Rimavská Sobota ? 70 km/hod.

KDI KR PZ Prešov

– intravilán mesta Lipany, cesta I/68, ul. Hviezdoslavova, obojsmerne ? úsek od DZ IS 36a (obec Lipany) v smere od Starej Ľubovne po križovatku s ul. Jánošíkova ? 80 km/hod.,
– intravilán mesta Sabinov, cesta I/68, ul. Hollého, obojsmerne ? úsek od DZ IS 36a (obec Sabinov) v smere od Lipian po križovatku s ul. Ovocinárska (cesta III/54314-Drienica) ? 80 km/hod.,
– cesta III/06815, obojsmerne ? úsek medzi DZ IS 36a ? koniec obce Prešov a IS 36b ? koniec obce Ľubotice ? 80 km/hod.,
– intravilán mesta Levoča, cesta I/18, vjazd do mesta Levoča v smere od mesta Poprad, úsek od benzínového čerpadla Shell po križovatku s ul. Slavkovská, obojsmerne ? 70 km/hod.,
– prieťah obce Nižný Hrabovec, cesta I/18, km 493,00 až 499,00 obojsmerne ? 70 km/hod.,
– intravilán mesta Stará Ľubovňa, cesta I/68, úsek od DZ IS 36a (obec Stará Ľubovňa) v smere od obce Plavnica po križovatku k obchodnému domu Lidl, obojsmerne ? 70 km/hod.,
– intravilán mesta Humenné, cesta II/559, úsek od DZ IS 36a (obec Humenné) v smere od mesta Medzilaborce po križovatku Hrnčiarska, Ševčenkova, obojsmerne ? 70 km/hod.,
– intravilán mesta Medzilaborce, cesta II/559, úsek od DZ IS 36a (obec Medzilaborce) v smere od mesta Humenné po žel. stanicu Medzilaborce ? 70 km/hod.,

KDI KR PZ Košice

– štátna cesta I/50 v obci Košický Klečenov ? ponechať existujúce DZ B 31a ?70?,
– štátna cesta I/50 v obci Drienovec – ponechať existujúce DZ B 31a ?70?,
– štátna cesta I/50 na začiatku obce Seňa – ponechať existujúce DZ B 31a ?60?,
– štátna cesta I/68 v osade Grajciar – ponechať existujúce DZ B 31a ?70?.
– štátna cesta II/546 – Nálepkovo, Čierna Hora – ponechať existujúce DZ B 31a ?70?,
– intravilán miestnej časti obce, úsek s minimálnou zástavbou,
– štátna cesta III/54615 – Nálepkovo, Zahájnica, ponechať existujúce DZ B 31a ?70?, intravilán miestnej časti obce, úsek s minimálnou zástavbou.
– štátna cesta I/18 , mesto Michalovce, od križovatky s ul. Vajanského po koniec mesta v smere na obec Strážske, km 764,00 až 764,50 ? jednosmerne – 70 km/h.,
– štátna cesta I/18 , okres Michalovce, obojsmerne úsek medzi obcami Michalovce a Petrovcenad L., km 759,00 ? 760,00 ? 100 km/h ? novonavrhnutá,
– štátna cesta I/18 , okres Michalovce, obojsmerne cez obec Petrovce n. L. ? 70 km/h.,
– štátna cesta I/50, Okres Sobrance, obec Nižná Rybnica, km 520,50 až 521,50 obojsmerne ponechať existujúce DZ B 31a ?70?.
– štátna cesta II/533, km 45,500 ? 46,200, ponechať existujúce DZ B 31a ?80?, intravilán SNV, priamy úsek cesty bez zástavby,
– štátna cesta II/536, km 19,134 ? 20,000, ponechať existujúce DZ B 31a ?80?, intravilán SNV, priamy úsek cesty bez zástavby.

Zdroj : Aktuality.sk MartineR

foto : ilustračné

Advertisement

11 komentárov

1 komentár

 1. AIR

  4. marca 2009 at 6:59

  Tak toto mali uz urobit davno, niektore tie useky poznam a pravidelne tam meraju, ci ides 50… je to vyslovene pre nich zlata bana a buzeruju vodicov uplne bezdovodne

 2. VladiB

  4. marca 2009 at 11:47

  Inak moja skúsenosť v Žiline na novej 4-prúdovke: samozrejme 50-tka, polícia sa zabáva s pojazdným radarom, klientov na pokuty majú stále… dúfam, že tieto návrhy budú realizované skôr než vyrazíme na motorkách von

 3. BacilBA

  4. marca 2009 at 13:25

  Asi týždeň po zmene zákona sa na dvojprúdovej Eisteinovej pred Auparkom objavili 70-tky za každou križovatkou, ale o pád dní ich dali dolu, ostali po nich iba prázdne stĺpiky, alebo oznacenia obchádzkového okruhu. Asi by tam málo vybrali pre tej 70-tke, tak to dali späť na nezmyselnú 50-tku, pritom tam nie je ani žiaden prechod, ani chodník popri ceste a križovatky sú mimoúrovňové. 😟

 4. Bubo

  4. marca 2009 at 13:56

  Na týchto úsekoch sa ani 50-tkou ísť nedá, lebo si pripadám, že stojím. 😁 Na viacerých som už pokutu schytal, takže ma to len poteší… 😘

 5. Lehy

  4. marca 2009 at 14:43

  Súhlas 🙂 Tá 50-ka je taká ficovina 😁

 6. kankoXF

  4. marca 2009 at 14:53

  50 pri Auparku je fakt sila… to je dzurificeciarovina 😁 A tych usekov je strasne vela. Zacina to vyzerat tak, ze v SR sa robi skoro vsetko bez ohladu na dopady a prisposobenie realite.
  Napr. obec Klacany v smere z HC na NR. Asi 100 metrovy usek prejazdu „cez dedinu“. 😶 A samo 50…

 7. Patrik

  4. marca 2009 at 16:56

  Na SK sa robi vsetko preto aby OBCAN platil 😕

 8. raptor

  4. marca 2009 at 17:38

  Patrik kedy sa pojdeme prebehnut hmmm 😎

 9. misi

  4. marca 2009 at 17:47

  Patrik 100% suhlasím.

 10. cazzo

  4. marca 2009 at 18:10

  Lehy :tá tvoja električka tú 50-ku dosiahne ,len ked siahne na dno svojích síl.tak čo ťa to trápi? 😁

 11. Lehy

  5. marca 2009 at 4:33

  cazzo ,na čom šlapeš? 😶

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najčítanejšie

Partneri