Connect with us

Spravodajstvo

V najbližších dňoch sa zvýši počet áut na cestách – jazdite preto opatrne

Publikovaný

on

Stále rastúci počet dopravných nehôd nie je len dôsledkom rastúceho počtu motorových vozidiel na našich cestách, ale aj dôsledkom netolerantnosti, nedisciplinovanosti, často nezmyselného hazardovania so svojím životom mnohých vodičov, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Aj cyklisti a chodci by si mali uvedomiť, že sú účastníkmi cestnej premávky a podľa toho by sa mali aj správať. Často sa motajú po vozovke, za tmy nesvietia a tak riskujú svoj život.

Dlhodobý vývoj dopravnej nehodovosti: skrátená verzia pôvodnej tabuľky

ROK1995199619971998199920002001200220039/2004
Počet DN 60536756076485457452556835093057242570466030044826
Usmrtení660615788818647626614610643425
Ťaž. zranení2791269128713121268422052366221121621616
Ľah. zranení8782892796769771878278918471804791586712

Mnohíz nás budú v týchto dňoch cestovať na miesta posledného odpočinku svojich blízkych. Aby ste sa vrátili živí a zdraví, nemali by ste zabudnúť na niekoľko zásad. Zvlášť, ak patríte do kategórie tzv. sviatočných vodičov.

Keď si sadáte do vozidla, mali by ste byť v úplnom poriadku.

V poriadku po technickej stránke by malo byť aj vaše auto, preto si ho vždy skontrolujte. Pri jazde sledujte cestnú premávku, venujte sa plne riadeniu auta a ničím sa nerozptyľujte. Buďte ohľaduplní a disciplinovaný, dodržujte dopravné predpisy. Sú tu na to, aby nám zaručili bezpečnosť.

Zachovávajte si primeraný odstup od vozidla jazdiaceho pred vami a sledujte i premávku za vami.

V aute sa pripútajte a vyžadujte to aj od svojich spolucestujúcich.

Uvedomte si, že ako vodič ste za nich zodpovedný a v prípade nehody, aj keď ste poistený, môže mať zranenie spolujazdca vo vašom vozidle pre vás nedozierne následky trestného charakteru. Veľmi opatrne a pomaly jazdite najmä vtedy, keď je hmla. Vozovka býva mokrá a klzká, brzdná dráha sa predlžuje a hmla sadá aj na predné sklo.

Jazda po diaľnici, aj keď sa to možno nezdá, je náročná a vyčerpávajúca.

Preto si častejšie vetrajte, urobte si prestávku aspoň na natiahnutie svalstva a nadýchajte sa čerstvého vzduchu. Deti vozte zásadne na zadnom sedadle, dobre zaistite dvere poistkami, pripútajte ich bezpečnostnými pásmi. Nedovoľte, aby postávali medzi prednými sedačkami, teda medzi vami a vaším spolujazdcom. Malé deti patria do autosedačky, ktorá ich ochráni aj v prípade, keď sa auto prevráti. A ešte niečo – keď veziete deti, v aute nefajčite. Škodí to vám, ale ešte viacej im.

Nebezpečné úseky

Podľa policajných štatistík ako nebezpečné kvôli veľkému počtu nehôd vroku 2003 možno označiť tieto úseky:

 • 79 dopravných nehôd cesta I/ 66 na úseku 88,00-89,53 km priB.Bystrici
 • 36 dopravných nehôd cesta II/582 prieťah mesta Michalovce
 • 34 dopravných nehôd cesta I/64 prieťah mestom Nitra
 • 28 dopravných nehôd cesta I/18 vjazd do Ružomberka
 • 25 dopravných nehôd cesta I/77 prieťah mestom Bardejov
 • 19 dopravných nehôd cesta I/ 18 vjazd do mestskej časti Strážovv Žiline
 • iné (napr. prieťah obcou Vígľaš, mestom Prešov, Trebišov, Sládkovičovo,Štúrovo… )
Pamätajme, že každá cesta je nebezpečná, keď je na nej vodič-hazardér.  

Čo robiť pri dopravnej nehode

 • Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla. O dopravnú nehodu nejde, ak na vaše zaparkované auto padne strom, alebo ho poškodí vandal.
 • Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na DN. Nejde len o vodičov vozidiel, ale o všetky osoby, ktoré sa na nehode zúčastnili bez ohľadu na ich podiel na jej zavinení. Teda sú to aj osoby vo vozidlách, aj vodič a posádka vozidla, ktoré svojím konaním vyvolalo udalosť v cestnej premávke, následkom ktorej došlo k nehode iného účastníka premávky.
 • Vodič – účastník nehody je povinný ihneď a bezodkladne zastaviť vozidlo. V praxi sa stáva, že najmä ten, čo nehodu zavinil, sa snaží z miesta ujsť a vozidlo nezastaviť. V akom prípade odporúčame vodičovi, ktorý zastavil vozidlo, aby si zapamätal evidenčné číslo vozidla a ostatné jeho markanty ? typ, farbu – , počet členov posádky a poznačil si mená svedkov udalosti, najlepšie nestranných. Tieto informácie sú nevyhnutne potrebné pre ďalšie konanie polície pri zisťovaní páchateľa nehody.
 • Účastník nehody nesmie požiť alkohol a inú návykovú látku, aby polícia mohla zistiť či bol alebo nebol vodič pred nehodou ovplyvnený alkoholom alebo inou látkou. Na výzvu policajta je totiž povinný podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu či inej návykovej látky.
 • Účastníci nehody musia urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, aby sa odstránilo riziko vzniku ďalších nehôd a aby sa, ak je to možné, obnovila premávka. (napr. umiestniť výhražný trojuholník v predpísanej vzdialenosti). Môžu sa premiestniť aj vozidlá, odstrániť častí vozidla z jazdných pruhov, avšak len za predpokladu, že sa vyznačia stopy alebo iným hodnoverným spôsobom sa vyznačí situáciu včase nehody. Vprípade ak odstránite vozidlá zkomunikácie bez predchádzajúceho označenia ich polôh na vozovke, bude dôkazné konanie závislé najmä od výpovedí účastníkov asvedkov nehody. Ak došlo kdopravnej nehode so zranením alebo úmrtím osoby, vžiadnom prípade nemanipulujte svozidlom, okrem prípadu, ak je to nutné kzáchrane života azdravia osôb!
 • Pokiaľ hrozí nebezpečenstvo požiaru či výbuchu je nutné okamžite evakuovať osoby mimo nebezpečného priestoru ačo najskôr informovať o udalostina linke 112.
 • Povinnosťou účastníkov dopravnej nehody je podľa svojich schopností a možností poskytnúť zraneným osobám prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc (linka 112, resp.linka 155). Nezabudnite si zaznamenať, kto, koho a kam odváža.
 • Ak ste účastníkom dopravnej nehody a neposkytnete potrebnú pomoc osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, hrozí vám trest odňatia slobody až na 3 roky alebo zákaz činnosti.
 • Ak ste svedkom dopravnej nehody a neposkytnete potrebnú pomoc osobe v nebezpečenstve smrti alebo vážnej poruchy zdravia, hrozí vám trest odňatia slobody až na 2 roky alebo peňažný trest.
 • Účastník nehody je povinný preukázať svoju totožnosť , ak ho o to požiada iný účastník nehody. Taktiež je povinný upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom DN, že pri nehode jej vznikla škoda.
 • Po vyšetrení dopravnej nehody odstráňte vozidlo z miesta nehody tak, aby nebránilo a neohrozovalo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zabránite tým aj jeho prípadnému vykradnutiu alebo odcudzeniu. Podľa svojich možností a schopností zaistite z vozovky odstránenie nečistôt, ktoré vznikli nehodou.
 • Ak ste svedkom dopravnej nehody, pomôžte svojím svedectvom polícii objektívne nehodu objasniť!
 

Ohlásiť dopravnú nehodu polícii alebo sa radšej dohodnúť?

K dopravnej nehode je potrebné privolať políciu, ak pri nej došlo:
 • k usmrteniu alebo zraneniu osoby
 • k poškodeniu cesty alebo verejnoprospešného zariadenia napr. značky či stĺpa verejného osvetlenia
 • k úniku nebezpečných látok /pohonné hmoty, chemikálie/
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda prevyšujúca 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy
Ak však k takýmto škodám nedošlo, nie je nutné volať políciu. Ušetríte si tým čas, ale aj peniaze za prípadnú pokutu. Treba však vedieť, že ak škoda presiahne stanovenú výšku, môžu vzniknúť problémy pri uplatňovaní si náhrady škody v poisťovni.

Zdroj – MV SR 29. 10. 2004
mjr. Marta Bujňáková, tlačové oulelenie Prezídia PZ

MVSR

Advertisement
Suzuki Suzuki
1 komentár

1 komentár

 1. slobo

  30. apríla 2014 at 21:21

  V najbližších dňoch

  Německo
  od čtvrtka 1. V. 2014
  zpřísňuje bodový systém za dopravní přestupky

  http://auto.idnes.cz/pokuty-nemecko-0gc-/automoto.aspx?c=A140430_105403_automoto_fdv

   drtiva vetsina pokut je v Nemecku stale znatelne mensi nez u nas.
  Dokonce i bez prepoctu podle kupni sily.

  Hezka vizitka ceskeho dopravniho fasismu !

  napsal Michal P.
  v komentarich

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri