Connect with us

Spravodajstvo

Vydávanie nových občianskych preukazov

Publikovaný

on

Ministerstvo vnútra začalo prípravu na vydávanie nových občianskych preukazov v roku 2004. V súčasnosti je ministerstvo vnútra pripravené po legislatívnej, organizačnej, personálnej a technologickej stránke.

Prvú súťaž na dodanie polykarbonátových kariet vyhlásilo ministerstvo vnútra v apríli 2005. Ministerstvo vnútra túto súťaž zrušilo, pretože ani jeden z uchádzačov nesplnil súťažné podmienky. Ministerstvo vnútra vyhlásilo novú súťaž na dodanie nových občianskych preukazov 5. januára 2006. Jeden z uchádzačov vtedy vzniesol námietku proti súťažným podkladom, ktorú úrad pre verejné obstarávanie zamietol. Do 30. marca 2006 predložili traja uchádzači svoje ponuky a 28. apríla 2006 im ministerstvo vnútra zaslalo vyhodnotenie ponúk. Jeden z uchádzačov podal proti vyhodnoteniu žiadosť o nápravu, ktorú ministerstvo vnútra zamietlo. Dňa 22. mája 2006 podal tento uchádzač námietku, ktorú vyhodnotí úrad pre verejné obstarávanie. Až po rozhodnutí úradu bude možné ukončiť verejné obstarávanie a podpísať zmluvu na dodanie polykarbonátových kariet.

Ministerstvo vnútra preto nezačne vydávať nové občianske preukazy 1. júla 2006. Obstarávanie prebieha podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje neúspešným uchádzačom podávať opakovane námietky alebo podnety, ktoré súťaž predlžujú.

Nový zákon o občianskych preukazoch

Ministerstvo vnútra vypracovalo návrh nového zákona 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch. Nová právna norma nahradí doterajší zákon NR SR č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch.

Nový zákon o občianskych preukazoch nadobudne účinnosť 1. júla 2006

Nový zákon upravuje podmienky vydávania nových občianskych preukazov formátu Európskej únie (EÚ). Zavedenie nového občianskeho preukazu formátu EÚ vyplynulo z potreby splnenia minimálnych bezpečnostných noriem uvedených v Rezolúcii zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady zo 17. októbra 2000. Táto rezolúcia bola prijatá z dôvodu boja proti falšovaniu dokladov, ako dôležitého prvku boja proti organizovanému zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu do členských štátov EÚ.

Nové občianske preukazy

Nové občianske preukazy oproti súčasným budú obsahovať množstvo bezpečnostných ochranných prvkov. Ide napríklad o laserové gravírovanie, ochrannú fóliu s opticko-variabilnými prvkami, mikrotext, atď.

Súčasťou občianskeho preukazu bude aj údaj o štátnom občianstve. Dnešný občiansky preukaz ho neobsahuje, čo spôsobuje občanom problémy pri cestovaní na tento doklad do krajín EÚ. Občianstvo sa bude v občianskom preukaze uvádzať na základe štandardov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Súčasťou občianskych preukazov formátu EÚ bude elektronicky nasnímaná podoba tváre občana a jeho podpis. Zákon však v tomto smere umožňuje výnimky pre nevidiacich a nevládnych občanov.

Snímanie tváre

Bezvládny občan dlhodobo pripútaný na lôžko bude podávať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom splnomocnenej osoby. Súčasťou žiadosti musí byť podpis bezvládneho občana a potvrdenie od lekára o bezvládnosti. Nasnímanie podoby tváre a podpisu vykonajú pracovníci príslušného úradu priamo u občana prostredníctvom prenosného prístroja na podanie žiadosti. Druhá možnosť je nasnímanie podoby občana z fotografie 3,5 x 4,5 cm, ktorú predloží k žiadosti.

Podobu nevidiaceho občana bude možné nasnímať s okuliarmi s tmavými sklami. Pre prípad zneužitia budú musieť aj títo občania predložiť potvrdenie lekára.

Rehoľné sestry sa budú môcť na rozdiel od súčasnosti rozhodnúť, akú podobu chcú mať v občianskom preukaze. V súčasnosti sa musia fotografovať v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy.

Vydávanie občianskych preukazov

Občiansky preukaz formátu EÚ bude občanovi vyhotovený najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o jeho vydanie /v súčasnosti sa vydáva na počkanie/. Lehota však nebude plynúť, pokiaľ nebude nasnímaná podoba tváre občana a podpisu alebo nebudú predložené potrebné doklady.

Doteraz vydané občianske preukazy zostávajú v platnosti.

Správne poplatky

Poplatky za občianske preukazy sa na základe novely zákona o správnych poplatkoch zmenili už od 1. januára 2006. Zvýšenie poplatkov ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa dosiahla úroveň nákladov na vydanie občianskeho preukazu.

Za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu tak občan zaplatí už 150 korún. Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz predstavuje 500 korún /predtým to bolo 200 korún/. Vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený alebo poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch sa zvýšil z 500 na 1000 korún.

Bezplatné vydávanie občianskych preukazov

Naďalej bezplatné zostáva vydanie prvého občianskeho preukazu. Bezplatne bude vydaný aj nový občiansky preukaz, o ktorý občania požiadajú napríklad po zmene názvu obce, ulice, či po skončení doby platnosti starého občianskeho preukazu. Občania, ktorí majú občiansky preukaz vydaný pred 1. júlom 2006 s neobmedzenou dobou platnosti, budú môcť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, ak uplynulo aspoň 10 rokov od vydania ich doterajšieho občianskeho preukazu. Vydanie takéhoto občianskeho preukazu bude takisto bezplatné.

Vydávanie občianskych preukazov

MV SR Marek Mišečka, Natália Hattalová, Komunikačný odbor KMV SR

3 komentáre

3 Comments

 1. eXeBaT

  2. júna 2006 at 11:03

  Toto je Kocúrkovo. Odbočím od témy.
  V roku 2004 prezuli do nových značiek približne 900 000 vozidiel.

  V roku 2005 približne 500 000 vozidiel.

  V roku 2006 niekto prišiel na to, že značky sa dajú falšovať a je treba pridať ochranné prvky … takže nové značky.

  Ako to vlastne bude? Namiesto pomlčky SK znak a STK + emisné nálepky na oknách? Má niekto čerstvejšie informácie?

 2. tlmic

  2. júna 2006 at 17:33

  Niekto si potrebuje stale zarobit, no a ked je uz vsetko vytunelovane / teda takmer / tak treba vyrabat statne zakazky. Tak sa tlacia stale nove: doklady, znacky, tlaciva, nalepky…………..

 3. ignac

  2. júna 2006 at 21:05

  Ja len nerozumiem tomu, ze zakon je v ucinnosti od 1.7.2006, ale obcianske preukazy sa mozu vydavat do konca roka este stare.

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri