Connect with us

Spravodajstvo

Bratislava sa prihlásila k podpore elektromobility

Publikovaný

on


• Pilotný projekt elektromobility ušetril hlavnému mestu 7,2 ton emisií CO2.
• Primátor Milan Ftáčnik podpísal memorandum o rozvoji elektromobility v hlavnom meste.

Aj keď mnohí stále zaraďujú elektromobily do kategórie science fiction, za ostatné roky sa tieto ekologické a na prevádzku nenáročné dopravné prostriedky stávajú stále viac realitou. Prispelo k tomu najmä zhoršujúce sa životné prostredie v mestách. Elektromobily sú tiché, nezapáchajú a sú praktické do mestských ulíc. Životaschopnosť elektromobility dokázal aj cezhraničný projekt VIBRATe, vďaka ktorému sa počas dvoch rokov v hlavnom meste ušetrilo 7,2 ton emisií CO2. K rozvoju elektromobility sa dnes Bratislava prihlásila podpisom memoranda o podpore tohto spôsobu dopravy v meste. Spoločne tak dnes spravili primátor Milan Ftáčnik a zástupca Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Peter Badík.


V spoločnom memorande sa obidve strany prihlásili k týmto bodom:

• Odvetvie elektromobility dosiahlo za posledné obdobie významný technologický pokrok. Ten sa prejave v čoraz väčšej ponuke elektromobilov, ktoré sa stávajú dostupnou a ekologickou alternatívou prepravy.

• Podmienkou širšieho využívania elektrickej dopravy je systematická koordinácia vlády, samosprávy, ale aj súkromného sektora.

• Dôležité je rozšíriť potrebnú infraštruktúru, ale aj vytvoriť vhodné podporné mechanizmy pre rozvoj elektromobility.

• Mesto Bratislava a SEVA sa dohodli na strategickej podpore elektromobility, ktorá by mala pozitívny dopad na život obyvateľov mesta. Mesto Bratislava by v súvislosti s memorandom malo navrhnúť opatrenia, ktoré by bolo možné čo v najkratšom čase zrealizovať.


Elektromobilita na Slovensku

• 2007 – 2013
– Do Európskeho týždňa mobility sa aktívne angažuje aj hlavné mesto Bratislava. Vďaka unikátnemu cezhraničnému projektu VIBRATe (VIedeň BRATislava E-mobility), ktorého partnerom je aj spoločnosť ZSE, mali aj Bratislavčania možnosť otestovať výhody elektromobilov v praxi. Spolupráca Twin City regiónu Bratislava – Viedeň priniesla ovocie v podobe štandardizovaných nabíjacích staníc pre pribúdajúce elektromobily. Používateľmi elektromobilov boli okrem iných Magistrát hl. mesta Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava – Petržalka, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku Slovenskej republiky. Počas dvoch rokov fungovania projektu sa dosiahla úspora 21,5 tony emisíi CO2, z toho 7,2 tony v Bratislave a 14,3 tony vo Viedni a okolí.

• 2009
– V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia štartuje výroby prvého hybridného vozidla Volkswagen Touareg Hybrid, ktorý jazdí na elektrinu i benzín.

September 2013 – Volkswagen Slovakia začína v bratislavskom závode výrobu prvého sériového automobilu na čisto elektrický pohon koncernu Volkswagen – Volkswagen e-up! a zároveň prvého sériovo vyrábaného elektrického vozidla na Slovensku.

September 2013 – Aktívny prístup Bratislavy k elektromobilite bol spečatený podpisom memoranda medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA), cieľom ktorého je dosiahnuť rozvoj elektromobility v meste.


Míľniky elektromobility v Európe

• 19. storočie
– Prvé zmienky o elektromobiloch pochádzajú už z prvej polovice storočia.

1827 – 1829 – Uhorský fyzik Štefan Ányos Jedlík vytvoril prvú konštrukciu elektromobilu. Tiež zostrojil model elektromotora, ktorý je príkladom aj pre dnešných konštruktérov.

Koniec 19. storočia – Prvá jazda na elektromobile sa uskutočnila koncom 19. storočia a elektrovozidlo už vtedy prekonalo rýchlosť 100 km/hod. Elektromobily sa však neujali a diskusie o nich sa otvorili až o storočie neskôr. Nádeje na využívanie elektromobilov zmarili vozidlá so spaľovacím motorom. Dôvodom, prečo sa tak stalo, boli príliš náročné vstupné náklady, ktoré si nemohol dovoliť investovať každý. Rovnako nevyhovujúca bola nerozvinutá a nekvalitná infraštruktúra a nízky dojazd týchto vozidiel.

70. – 80. roky 20. storočia – Ropné šoky spôsobili návrat elektromobilov do centra pozornosti.

90. roky – Vznikajú nové koncepty elektromobilov zamýšľané pre sériovú výrobu.

2000 – Začína sa organizovať Európsky týždeň mobility, v dňoch od 16. do 22. septembra, s cieľom povzbudiť samosprávy EÚ k podpore udržateľnej mestskej mobility a pozvať svojich občanov vyskúšať alternatívy k užívaniu auta.

2008 – Európska komisia ohlásila vznik Európskej iniciatívy pre zelené autá, a záujem o elektromobilitu tak získal nový rámec.


Tlačová správa Janka

Bratislava sa prihlásila k podpore elektromobility

Advertisement

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri