Connect with us

Spravodajstvo

Rodičia začínajúcich vodičov podporujú technológiu čiernych skriniek a postupný systém získavania vo

Publikovaný

on

Bratislava 02. decembra 2014
 
Podľa nových poznatkov výrobcu pneumatík Goodyear, takmer polovica rodičov začínajúcich vodičov EU (46 %) podporuje technológiu čiernej skrinky1, ktorá by im umožnila sledovať rýchlosť a správanie ich detí za volantom pri riadení vozidla. Z krajín EÚ je najsilnejšia podpora v Taliansku (73 %), Poľsku (72 %) a v Rumunsku (72 %). Českí rodičia sa vyjadrili pozitívne v 55 % prípadoch. Podpora používania čiernej skrinky je v Európe vysoká aj medzi inštruktormi v autoškolách (47 %).

Goodyear realizoval rozsiahly prieskum medzi 6 800 rodičmi začínajúcich vodičov (vo veku 16 – 25 rokov) z 19 európskych krajín za účelom lepšieho porozumenia postojov rodičov k bezpečnosti cestnej premávky. Otázky boli zamerané okrem iného aj na tieto: Aký príklad dávajú rodičia v role vodiča svojim deťom? Ako priamo podporujú svoje deti, keď sa učia šoférovať? O tomto výskume informovalo nové vydanie Bielej knihy spoločnosti Goodyear Driving Safety First – improving road safety for novice drivers.2

Monitorovanie vozidla môže významne znížiť rizikové správanie mladých vodičov. Výskum poukazuje aj na to, že začínajúci vodiči, ktorí si uvedomujú, že sú sledovaní svojimi rodičmi, majú väčšiu šancu na zlepšenie svojho správania za volantom. John Lepine, prezident Európskej asociácie autoškôl, hovorí: „Dobrovoľné využívanie telematiky (technológia čiernych skriniek) pomáha mladým vodičom dodržiavať pravidlá cestnej premávky a potláčať svoje “bláznivé chvíľky“, pri ktorých podliehajú rôznym pokušeniam. Pokiaľ zostanú dobrovoľné, existuje len málo námietok proti ich používaniu. Pokiaľ však budú povinné, mohli by sa ľahko prirovnávať k „veľkému bratovi“ alebo k „veľkému rodičovi“, ktorý sa na nového vodiča pozerá cez plece.“

Mnohé poisťovne v Európe uzatvárajú poistné zmluvy, ktoré zahŕňajú záznamy z čiernych skriniek o jazde poisteného. Niektoré poisťovne prispôsobujú svoje poistné v závislosti od toho, ako bezpečne človek jazdí po cestách a môžu poistnú zmluvu dokonca zrušiť v prípade, že vodiča považujú za príliš „nebezpečného“.3

Spoločnosť Goodyear ďalej zistila, že okrem sledovania začínajúcich vodičov by sa mnohí rodičia radi zapojili do výcviku ich dieťaťa. 53 % z nich vyjadrilo túžbu dostávať pravidelné správy od inštruktora autoškoly svojho dieťaťa a 40 % rodičov by sa rado zúčastnilo na jazdách.

Olivier Rousseau, viceprezident divízie osobných pneumatík spoločnosti Goodyear EMEA, hovorí: „Rodičia hrajú kľúčovú úlohu pri výchove vodičov a mnohí z nich sú radi, že sa môžu do vzdelávania svojich detí zapojiť. Kompetentné osoby v oblasti výcviku by mali rodičom poskytnúť viac možností zapojiť sa a prevziať kontrolu nad deťmi.“

Dopravná psychologička Margit Herle z Medzinárodnej organizácie dopravnej psychológie (TPI) podporuje tuto výzvu a uvádza: „Rodičia, inštruktori autoškôl a celý sociálny systém, v ktorom sa pohybujeme, sú zodpovední, aby naučili deti viesť automobil bezpečne a zodpovedne.“
 
Postupné získavanie vodičských preukazov
Ďalšia iniciatíva zameraná na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ktorá získala významnú podporu od rodičov aj od inštruktorov autoškôl, je postupné nadobúdanie vodičského preukazu. Systém postupného získania vodičského preukazu je navrhnutý tak, že noví vodiči naberajú skúsenosti s vedením vozidla a priebežne si tieto zručnosti osvojujú v menej rizikovom prostredí. Postupný systém sa v počiatočných fázach výučby zameriava na obmedzenie šoférovania v nočných hodinách, na diaľnici a bez dozoru. Ďalej sa potom obmedzuje počet a vek cestujúcich s tým, že všetky tieto obmedzenia sa časom a po ďalších skúškach odstránia a jednotlivec získava plnohodnotné vodičské oprávnenie.

42 % rodičov začínajúcich vodičov z Európskej únie by uprednostnilo systém postupného získavania vodičského preukazu. Z českých rodičov by postupné získavanie vodičského oprávnenia podporilo 53 % opýtaných. Najvyššia podpora bola zaznamenaná vo Veľkej Británii, kde postupný systém získal 66 % a najmenšia vo Švédsku, kde je pre len 15 % rodičov. Rozdiel v názoroch možno vysvetliť skutočnosťou, že v jednotlivých krajinách sa využívajú rozličné systémy. Prieskum spoločností Goodyear v roku 2013 ukázal silnú podporu systému postupného získavania vodičských preukazov aj medzi inštruktormi autoškôl (67 %).

Napríklad vo Veľké Británii nedávna iniciatíva o úprave zákona v zmysle zavedenia postupného získavania vodičského preukazu neprešla. Vo Švédsku musia vodiči vo výcviku predtým, ako dostanú plné oprávnenie viesť motorové vozidlo, povinne absolvovať kurz o bezpečnosti cestnej premávky. Rodičia a všetci, ktorí chcú začínajúceho vodiča sprevádzať, musia tak isto absolvovať tento kurz. Vodiči – začiatočníci sú pred skúškami povinní absolvovať kurz rizikového riadenia, vrátane jazdy na ľade. V Luxembursku musia všetci vodiči – začiatočníci, ktorí získajú všeobecný vodičský preukaz, prejsť osobitnými testami vodičských schopností.
 
Spoločnosť Goodyear odporúča, aby Európska komisia realizovala prieskum bezpečnostných výhod postupného získavania vodičského preukazu.

Najnovší výskum postojov rodičov začínajúcich vodičov vychádza z predchádzajúcich štúdií mladých vodičov a z bezpečnosti cestnej premávky. V roku 2012 spoločnosť Goodyear realizovala celoeurópsky prieskum viac ako 6 400 mladých vodičov, aby preskúmala ich postoje k bezpečnosti cestnej premávky. V roku 2013 spoločnosť znova zadala výskum, tento raz skúmajúci postoje inštruktorov autoškôl.

Spoločnosť Goodyear na tomto výskume spolupracovala s rôznymi partnermi. Psychológovia z Medzinárodnej organizácie dopravnej psychológie (TPI) pomáhali s vývojom dotazníka a odborným výkladom poskytli spätnú väzbu k výskumu. Európska asociácia rodičov prispela zase svojimi skúsenosťami.

Nové vydanie Bielej knihy spoločnosti Goodyear pre bezpečnosť cestnej premávky možno stiahnuť na www.goodyear.eu. Video z diskusie pri guľatom stole a z tlačovej konferencie, kde bola predstavená Biela kniha spoločnosti Goodyear a prediskutované výsledky prieskumu, si možno pozrieť na adrese: www.goodyear.eu/conference.

O Euróvropskej asociácii autoškôl (EFA)
EFA zastupuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín, všetkých európskych orgánov, inštitúcií a organizácií, ktoré sa zaoberajú výučbou riadenia vozidiel; výučbou inštruktorov autoškôl; rozvojom vodičov; ďalším vzdelávaním začínajúcich vodičov; riadením šetrným k životnému prostrediu a všetkými otázkami z oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú ku zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
Medzi hlavné ciele patria: harmonizácia výučby a skúšok inštruktorov a učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov pre výučbu všetkých kategórií vodičov. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických a náboženských záležitostiach

Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na www.goodyear.sk.

1 Typ telematickej technológie, ktorá umožňuje monitorovať a nahrávať správanie sa vodiča
2 Bielu knihu si možno stiahnuť na www.goodyear.com. Poznatky sa nedávno prediskutovali so zákonodarcami a s expertmi na cestnú dopravu pri guľatom stole v Bruseli. Video z tejto diskusie si možno pozrieť na adrese: www.goodyear.eu/conference
3 (RoSPA Príručka „Bezpečnosť cestnej premávky a monitorovanie vo vozidle 2013“)

Zdroj: Goodyear Dunlop Tires Slovakia s.r.o.

Advertisement

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri