Connect with us

Spravodajstvo

Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Publikovaný

on

Cieľom návrhu novely zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách je pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie na území Slovenska. Vo svojich ustanoveniach rieši najmä prísnejší postih vodičov motorových vozidiel za vymedzený okruh porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré sú hlavnými príčinami dopravných nehôd s tragickými následkami.

Novelizovaný zákon o premávke na pozemných komunikáciách by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2005.

V súčasnosti účinný zákon o premávke na pozemných komunikáciách

Zadržanie vodičského preukazu

Od 1. júla 2005 sa rozšíri okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu. Vodiči budú môcť prísť o vodičský preukaz, ak

  • prekročia stanovenú rýchlosť jazdy v obci o viac ako 30 km/hod a na ostatných cestách o viac ako 50 km/hod
  • prejdú cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané
  • za zakázané predbiehanie

Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu bude doplnené o zákaz vedenia motorového vozidla.

Skúšky z odbornej spôsobilosti

Novela zavádza aj opakované skúšky odbornej spôsobilosti. Tým sa bude musieť podrobiť každý, kto počas jedného roka

  • spácha najmenej jeden trestný čin v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky a najmenej štyri priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • dopustí sa aspoň piatich priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • spácha minimálne dva trestné činy súvisiace s porušením pravidiel cestnej premávky

Výnimkou nebudú ani vodiči, ktorí spôsobia najmenej dve dopravné nehody.

Nové povinnosti pre vodičov a jazdcov na kolieskových korčuliach

Pokiaľ budú vodiči kvôli technickej poruche alebo v dôsledku dopravnej nehody s vozidlom núdzovo stáť a zdržiavať sa na vozovke mimo obce, musia mať na sebe od 1. januára 2006 výstražnú vestu.

Novela zároveň zavádza povinné používanie ochranných prilieb, chráničov kolien, lakťov a zápästia pre korčuliarov mladších ako 15 rokov. Chodci mladší ako 10 rokov sa budú môcť pohybovať na kolieskových korčuliach na cestách len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.

Zmeny v dopravných evidenciách

Polícia bude viesť aj evidenciu osôb, ktoré neúspešne žiadali o udelenie vodičského oprávnenia alebo im bolo vodičské oprávnenie odobraté.

Evidencia každého vodiča bude obsahovať okrem jeho osobných údajov aj priestupky a trestné činy, ktorých sa dopustil, sankcie, ktoré mu boli za ne uložené a údaje o jeho zdravotnej spôsobilosti.

V evidencii dopravných nehôd bude polícia viesť aj údaje o následkoch dopravnej nehody na živote a zdraví účastníkov. Do evidencií dopravnej polície budú povinne zasielať údaje všetky orgány oprávnené prejednávať dopravné priestupky. Do evidencie vozidiel nebude možné zaevidovať vozidlo s neoprávnene pozmenenými identifikačnými číslami VIN, polícia nevykoná v takýchto prípadoch ani zmeny v evidencii.

Novinkou je povinnosť viesť evidenciu o prevádzke vozidla pre firmy a podnikateľov. V prípade dopravného priestupku totiž častokrát nemožno objektívne preukázať, ktorá konkrétna osoba vozidlo viedla. Evidencia musí obsahovať

  • meno a priezvisko vodiča vozidla
  • dátum a čas vedenia vozidla
  • evidenčné číslo vozidla
  • adresu trvalého pobytu vodiča

V návrhu sa definujú aj osobné údaje vedené v jednotlivých druhoch dopravných evidencií vrátane údajov o následkoch dopravnej nehody na živote a zdraví účastníkov dopravných nehôd. Doposiaľ boli niektoré osobné údaje ustanovené vyhláškou.

Pokuty a priestupky

Ku skutkovým podstatám priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pribudli nové – prejazd cez križovatku na signál STOJ, prejazd cez železničné priecestie, zakázané predbiehanie.

Horná výška pokuty za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorú možno uložiť v blokovom konaní, sa nezvyšuje. Zmena sa dotkne len hornej hranice pokuty za priestupky, ktoré nie sú taxatívne vymedzené v zákone o priestupkoch. Ide o tzv. ostatné priestupky.

Znižuje sa sadzba za priestupok, kedy vozidlo nespĺňa podmienky na používanie v cestnej premávke /napríklad neúplná výbava vozidla ? chýbajúca žiarovka a podobne./. Doteraz sa za takéto priestupky ukladala pokuta do 10-tisíc Sk a zákaz činnosti na 1 rok. Od 1. júla bude musieť vodič za takýto priestupok zaplatiť maximálne 4000 korún.

Povinné svietenie

Vodiči motorových vozidiel budú musieť používať ustanovené osvetlenie počas celého roka, teda nielen od októbra do marca, ako v súčasnosti. Vodiči nemotorových vozidiel budú povinní používať ustanovené osvetlenie počas jazdy za zníženej viditeľnosti.

Ďalšia pripravovaná novela

V blízkom čase vládny kabinet prerokuje ďalšiu novelu zákona 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách:

Služobné autá, ktoré používajú pobočky firiem, sa budú od 1. januára 2006 prihlasovať na dopravných inšpektorátoch v mieste, kde pobočky sídlia. Firmy autá vo väčšine prípadov prihlasujú podľa sídla svojho ústredia napriek tomu, že ich využívajú jednotlivé pobočky firmy. Výnos dane z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku (VÚC), v ktorého územnom obvode je auto evidované. Tento postup firiem v súčasnosti spôsobuje veľké rozdiely v príjmoch VÚC. Dosiaľ prihlásené vozidlá nebude potrebné preregistrovať, novinka v zákone sa bude vzťahovať iba na vozidlá prihlasované po 1. januári 2006.

O poslednej novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách účinnej od 1. mája 2004

Alena Koišová,  Natália Hattalová, Komunikačný odbor MV SR
Vladimír Gemela, Tlačové oddelenie Prezídia PZ

MVSR

Advertisement
Suzuki Suzuki
Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri