Connect with us

Spravodajstvo

Prihlásite novú motorku s emisnou normou Euro 3 aj v roku 2017?

Publikovaný

on

  S príchodom Nového roku nadobúda platnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré zavádza do praxe emisnú normu Euro 4, ktorej splnenie bude povinné pre všetky nové motocykle, ktoré budú uvedené do prevádzky počnúc 1. januárom 2017. Bude teda možné prihlásiť aj nový motocykel, ktorý spĺňa len normu Euro 3.  


Čo hovorí nariadenie EU

Podľa bodu 1.1.2.2. prílohy IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 168/2013“), s účinnosťou od 01.01.2017 v prípade vozidiel kategórie L3e, L4e, L5e a L7e sa takéto vozidlá nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky ak neplnia emisné limity minimálne Euro 4, pokiaľ im nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel. Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 31. 12. 2016 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 31. 12. 2016, môžu po tomto dátume v zmysle článku 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v rámci limitov končiacich sérií požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie ES vozidla už stratilo platnosť. Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES vozidla stratilo platnosť. Podľa Položky 69a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 50,- eur za každé vozidlo.  


 Čo to teda znamená?

Podľa tohto nariadenia nové motocykle uvedené do prevádzky po 1. 1. 2017 musia už spĺňať emisnú normu Euro 4, ale našťastie zákonodarcovia mysleli aj na možnosť dopredaja zásob a predajcom poskytli prechodné obdobie (24 mesiacov), počas ktorého môžu takéto modely dopredať. Ak ste teda svoj vysnívaný model nenašli v ponuke na rok 2017, nemusíte hneď smútiť, stále je tu šanca, že sa nachádza v skladových zásobách distribútora a aj počas najbližších dvoch rokov prihlásite takúto motorku, ktorá spĺňa len emisnú normu Euro 3.

Advertisement

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri