Connect with us

Spravodajstvo

Jazdíte na pokutu? Pozrite si, za akú sumu!

Publikovaný

on

Nový cestný zákon na Slovensku
Pred rokom na Slovensku do platnosti vstúpil cestný zákon, ktorý mení niektoré pravidlá pre vodičov. Samozrejme týka sa to všetkých účastníkov cestnej premávky, medzi ktorých patria aj vodiči motocyklov, preto sa zameriame na zmeny, ktoré sa dotýkajú práve motocyklov.

Hlavnou zmenou bolo zavedenie celodenného svietenia počas celého roka. Toto sa motocyklov dotklo len nepriamo, nakoľko toto pravidlo pre motocykle už platilo aj predtým, no prestali sme byť jedinými povinne svietiacimi vozidlami a pre protiidúce vozidlá sa motocykle stali ťažšie identifikovateľné.
Rýchlosť v obciach sa znížila na 50 km/h a na diaľniciach alebo rýchlostných prechádzajúcich obcou môžu vodiči jazdiť maximálne 90 km/h (rýchlosť na diaľniciach mimo obce sa nemení a zostáva na hodnote 130 km/h).

Asi najväčšou zmenou však bola zmena sadzobníka pokút, ktorá sprísnila jednotlivé sankcie. Novinkou bola aj právomoc policajta zadržať vám vodičský preukaz v prípade, že nemáte finančnú hotovosť na zaplatenie pokuty na mieste. Namiesto preukazu dostanete potvrdenie o jeho zadržaní, ktoré vám umožňuje viesť motorové vozidlo počas najbližších 15 dní. V prípade, že odmietnete zaplatiť pokutu, ktorá nebola uložená v blokovom konaní môžete si ju po dohode aj odpracovať v projekte verejno-prospešných prácach. Toto nie je v súčastnosti ešte platné.

Okrem sadzobníka pokút uložených v blokovom konaní sa výrazne zmenila aj výška pokút uložených v priestupkovom konaní. Za odmietnutie podrobiť sa „alkotestu“, tak môžete dosať pokutu až 1 000 € a navyše hrozí vám aj zákaz činnosti až do piatich rokov.
V priloženej tabuľke sme pre vás vybrali sadzby najbežnejších pokút.
_________________________________________________________________

SADZOBNÍK VYBRANÝCH POKÚT:
_________________________________________________________________

Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia
Zákaz vjazdu: 60 €
Zákaz predchádzania: 60 €
Signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia: 100 €
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia: 30 €
Neuposlúchnutie pokynov policajta: 60 €
Odmietnutie dychovej skúšky: na správne konanie
Používanie antiradaru: 150 €
_________________________________________________________________

Povinnosti vodiča
Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky: na správne konanie
Vedenie vozidla bez platných dokladov: 50 €
Nedanie prednosti chodcovi na priechode (pri dopravnej nehode): na správne konanie
Vedenie vozidla bez vodičského oprávnenia: na správne konanie
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu: na správne konanie
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu:
do 1,01 ‰ vrátane: 100 €
nad 1,01 ‰: 200 €
Ohrozenie chodcov pri odbočovaní: 60 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov: 60 €
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám : 30 €
Neopodstatnené zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie: 60 €
Telefonovanie počas jazdy bez súpravy "voľné ruky": 60 €
Používanie hanlivých gest a vulgárnych prejavov: 30 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla: 30 €
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky (nadmerným hlukom, prachom, dymom, rozstrekovaním kaluží…): 60 €
Používanie vozidla mimo cesty: 150 €
_________________________________________________________________

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu: 30 €
Vedenie motocykla bez prilby: 60 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie na motocykli: 60 €
Nepoužitie bezpečnostného pásu: 60 €
_________________________________________________________________

Spôsob jazdy
Jazda po nesprávnej strane vozovky v neprehľadných a nebezpečných miestach: 100 €
Jazda po nesprávnej strane vozovky v ostatných prípadoch: 60 €
Jazda po nesprávnej strane vozovky, ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti: 150 €
Jazda po nesprávnej strane vozovky, ak dôjde k dopravnej nehode: na správne konanie
Neopodstatnené jazda po krajnici: 150 €
Neopodstatnené jazda po krajnici, ak dôjde k dopravnej nehode: na správne konanie
_________________________________________________________________

Jazda v jazdných pruhoch
Bezdôvodná jazda v ľavom pruhu (napr. na diaľnici): 60 €
Nedanie prednosti pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého: 100 €
Nedanie prednosti v prípade spôsobenia dopravnej nehody: na správne konanie
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky: 60 €
Obmedzenie električky na električkovom páse: 50 €
Ohrozenie električky na električkovom páse: 60 €
Bezdôvodná jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu: 30 €
Nedanie prednosti autobusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu: 60 €
Nedanie prednosti autobusu v prípade spôsobenia dopravnej nehody: na správne konanie
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla verejnej dopravy: 60 €
Ohrozenie osoby v prípade spôsobenia dopravnej nehody: na správne konanie
_________________________________________________________________

Obchádzanie
Obmedzenie iných vodičov pri obchádzaní prekážky: 50 €
Ohrozenie iných vodičov pri obchádzaní prekážky: 60 €
_________________________________________________________________

Predchádzanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní: 60 €
Ohrozovanie vodičov za vozidlom pri obchádzaní: 60 €
Obmedzenie vodičov, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje: 50 €
Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje: 100 €
Bránenie v predchádzaní: 60 €
Porušenie zákazu predchádzania: 150 €
Porušenie zákazu predchádzania v prípade spôsobenia dopravnej nehody: na správne konanie
_________________________________________________________________

Rýchlosť jazdy
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy: 60 €
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy v prípade dopravnej nehody: na správne konanie
_________________________________________________________________

Prekročenie dovolenej rýchlosti v obci
od 6 do 10 km/h: 10 €
od 11 do 20 km/h: od 30 € do 50 €
od 21 do 30 km/h: od 50 € do 100 €
od 31 do 40 km/h: od 100 € do 200 €
od 41 do 50 km/h: od 200 € do 300 €
od 51 do 60 km/h: od 300 € do 400 €
od 61 do 70 km/h: od 400 € do 500 €
o viac ako 71 km/h: od 500 € do 650 €

_________________________________________________________________

Prekročenie dovolenej rýchlosti mimo obce
od 11 do 20 km/h: od 20 € do 30 €
od 21 do 30 km/h: od 50 € do 100 €
od 31 do 40 km/h: od 100 € do 200 €
od 41 do 50 km/h: od 200 € do 300 €
od 51 do 60 km/h: od 300 € do 400 €
od 61 do 70 km/h: od 400 do 500 €
o viac ako 71 km/h: od 500 € do 650 €

_________________________________________________________________

Odbočovanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní: 50 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy a ohrozenie iných účastníkov: 60 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní: 60 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní, ak príde k ohrozeniu: 100 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní v prípade nehody: na správne konanie
Nedanie prednosti v jazde električke: 60 €
Nedanie prednosti v jazde električke v prípade dopravnej nehody: na správne konanie
_________________________________________________________________

Jazda cez križovatku
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste: 150 €
Nedanie prednosti v jazde, ak príde k dopravnej nehode: na správne konanie
Nedanie prednosti v jazde (pravidlo pravej ruky): 100 €
Nedanie prednosti v jazde (pravidlo pravej ruky), ak príde k dopravnej nehode: na správne konanie
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde: 60 €
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz "Stoj, daj. prednosť v jazde": 60 €
_________________________________________________________________

Vchádzanie na cestu
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste : 60 €
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky: 100 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody: na správne konanie
Znečisťovanie cesty: 60 €
_________________________________________________________________

Otáčanie a cúvanie
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri cúvaní: 60 €
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané : 60 €
_________________________________________________________________

Zastavenie a státie
Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo: 30 €
Zastavenie, ak pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh so šírkou najmenej 3 m: 60 €
Ak pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta: 60 €
Ak pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal odstup najmenej 1,2 m: 60 €
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty : 60 €
Ak neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky: 60 €
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí : 60 €
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba: 60 €
Neumiestnenie výstražného trojuholníka počas núdzového státia: 50 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli: 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse: 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku: 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na zeleni: 60 €
Porušenie zákazu zastavenia na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce: 60 €
Neoprávnené používanie parkovacieho preukazu: 60 €
_________________________________________________________________

Železničné priecestia
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac ako v jednom prúde: 60 €
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je značka "Stoj, daj prednosť v jazde": 60 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie: 150 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie v prípade spôsobenia nehody: na správne konanie
_________________________________________________________________

Výstražné znamenia
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia: 30 €
_________________________________________________________________

Osvetlenie vozidiel
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy stretávacími svetlometmi : 60 €
Použitie svetlometov do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší: 30 €
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti: 60 €
_________________________________________________________________

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h: 60 €
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených: 60 €
Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na diaľnicu: 100 €
Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na diaľnicu, ak došlo k dopravnej nehode: na správne konanie
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na označených miestach: 60 €
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici : 60 €
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás na diaľnici: 60 €
Pomalé predchádzanie na diaľnici, ak obmedzuje iné motorové vozidlo: 60 €
_________________________________________________________________

Osobitosti premávky v zimnom období
Nepoužitie zimných pneumatík, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza: 60 €
_________________________________________________________________

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami
Neumožnenie plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy: 100 € – 150 €
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy : 60 €
_________________________________________________________________

Prekážka cestnej premávky
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke: 60 €
Neoznačenie prekážky cestnej premávky: 60 €
_________________________________________________________________

Podmienky prepravy osôb a nákladu
Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb: 60 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla: 60 €
Nesprávne umiestnenie a upevnenie prepravovaného nákladu: 60 €
_________________________________________________________________

Osobitné ustanovenia o cyklistoch
Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky vedením druhého bicykla za jazdy: 60 €
Nepoužívanie reflexného oblečenia za zníženej viditeľnosti: 30 €
Jazda na bicykli mimo obce bez ochrannej prilby: 10 €

(red)

Advertisement

15 komentárov

1 komentár

 1. VladiB

  15. apríla 2010 at 11:40

  Špeciálne pre Amisa: Jedenie, pitie alebo na motocykli: 60 €

 2. Venco

  15. apríla 2010 at 12:08

  Vypadlo tam slovicko „fajcenie“? 😉

 3. VladiB

  15. apríla 2010 at 14:32

  Jasne, jasne, v podstate pre Amisa malo byť iba slovo fajčenie.

 4. FaDe

  15. apríla 2010 at 15:51

  Keby to tak aj v praxi vyzeralo… Tak by to bolo OK…
  Co ja viem, prekrocenie rychlosti v obci o 10kmh – 100 ojro, 20kmh 200 ojro, 30kmh 300 ojro a ne ze 10-30-50-100 euro…

  A este som pocul ze niektori „okrskari“ Nitra a spol, s radostou davaju pokuty za prekrocenie od 0 kmh… by som sa s nim hadal dokrvi… 10-14% rezerva je minimum ako to je tu napisane… obec od 6km/h mimo 10km/h…

  Taliani a rakusaci a nemci dokonca maju na mobilnych radaroch dalsiu 10% prirazku cize meraju s 24% rezervou! u nas 160 po obchvate uz by ti „bral vodicak“ v nemecku 160 – 24% = 122 kmh prekrocenie o dvacku = par desiatok ojro… trosku rozdiel… 😕
  Hold ale na SK mame vzdy vsetko najviac speci, tak ako posranu 90-ku namiesto 100-ky 😛

 5. Temny

  15. apríla 2010 at 18:37

  Sranda ja som prekrocil rychlost o 11 siel som 81 v 70tke a dostal som pokutu 50€ (boo to pred rokom este pred upravou) to sli ceny dole? teraz by som to mal za 20 pri stasti? Zaujimalo by ma ci je mnozne vysku pokuty reklamovat ?

 6. JFK

  16. apríla 2010 at 6:15

  FaDe Ale to je rozdiel medzi Rakúšanmi a Slovákmi, že oni nešpekulujú nad tým ako Slováci, že o koľko rýchlejšie môžu ešte ísť, aby nedostali pokutu! Tá tolerancia je preto, že ak náhodou, a nie aby som systematicky chodil na 70-tke, 90km/h, lebo ešte za to nedostanem pokutu…

 7. FaDe

  16. apríla 2010 at 9:25

  JFK: rakusania maju hlavne mimo obce 100-ku cize mozes ist kludne 110… u nas by si za to dostal uz mastnu pokutu… vsetko je len o nastaveni legislativy. Taktiez mali zmiznut 40-ky z mesta po uzakoneni 50-ky hovno sa udialo, ked tam pojdem 55 tak mam 100 euro istych. A to ma sere…
  A nezmyselne cedule ako napr. 60-ka na dialnici, keby som isiel 60 po dialnici, prvy vol co si to zamnou sine 180 by bol v mojom kufri. V zivote som na zapadnych dialniciach nevidel 60kmh spomalenie napr. „kvoli rok posunutemu dilatacnemu spoju“ – vid BA obchvat cize nie je to len o „spekulantoch“ ale aj o spekulantoch, ale tych z druhej strany celneho skla… 😉

 8. Matooo

  16. apríla 2010 at 9:28

  FaDe pekne si to vysvetlil 👍 Mam podobne skusenosti s flojdami 😕

 9. zahri

  16. apríla 2010 at 11:26

  Toto by chcelo pekne nosit vytlacene pri technicaku 🤣
  btw. ako je to s pranim vodicaku?? kedy si ho beru do cistiarne?? viem ze kedysi to bolo nejako nad 30km/h mimo mesta.. ako je to tera?? nech nemusim hladat

 10. FaDe

  16. apríla 2010 at 13:25

  Zahri: vsade kde mas napisane „na spravne konanie“ ti automaticky zobere policajt vodicak, taktiez ti ho zoberie ked nemas peniaze na zaplatenie pokuty alebo bankomatovu kartu, terminaly ale ja tak vacsina nema, takze treba nosit hotovost.

  Tymto vrucne pozdravujem panov policajtov z policajneho Nissan X-Trailu, ktory mi dnes o 13:00 na parkovisku pri Avione v BA ako prvy v mojom zivote! odpustili pokutu za „porusenie troch dopravnych znaciek“ ktoru som sice bol ochotny zaplatit, dokonca navrhovana suma ma normalne zarazila a keby som mal peniaze tak tych serioznych 20 euro naozaj zaplatim, naozaj som si nevsimol ze polka parkoviska pri McDonalde je vyhradena pre autobusy, nakolko sa v nej nachadzali aj bezne parkovacie boxy a nenapadlo ma na parkovisku sledovat zvisle dopravne znacenie. No a nakolko som mal pri sebe 5 euro, mohol mi policajt zadrzat vodicsky preukaz no neurobil tak a pristupok riesil dohovorom 😶 za co mu pekne dakujem a dnesny den si asi zaramujem do kalendara, pretoze za prve mi v zivote policajt sam od seba nenavrhol pokutu nizsiu ako 2000,- Sk a za druhe ziaden policajt neriesil u nma v zivote priestupok dohovorom, dokonca isli somnou k bankomatu aby som si vybral peniaze na pokutu… Takze respect! Dnes sa mi potvrdilo ze su aj vynimky potvrdzujuce pravidlo 👍 👋

 11. raptor

  16. apríla 2010 at 13:28

  FaDe – ak v tom Xtraile sedel moj znamy tak ti to mozno odpustil preto ze ta pozna z MR 😉

  ked sa tu budes este motat ohlas sa, robim v Galvaniho (HP) dame kaficu

 12. FaDe

  16. apríla 2010 at 14:10

  Urcite ma z MR nepozna, vo firemnom aute zo slnakmi ostrihaneho nakratko 😁

 13. zahri

  16. apríla 2010 at 20:08

  FaDe tak to si nie som isty ci len vtedy.. podla mna moze aj dat pokutu aj odobra VP..
  asi si to budem musiet nastudovat niekde v zakone alebo ktovie kde to presne je..
  btw. k tym policajtom.. ono to je ako vsade ze je to aj o ludoch.. su veci ktore sa tolerovat daju a ktore sa nedaju.. a ak ti da niekto pokutu za viac menej nepatrne porusenie ako je nevsimnutie si nejakej znacky i ked si nikoho neobmedzil neohrozil a podobne tak je to hajzel ktory zneuziva odznak.. ja sem tam jazdim s policajtom ktory je uplne v pohode.. a mal som tu cest sa rozpravat s nejednym chalanom co robi v PZ a vacsina je uplne v pohodicke.. castejsie je problem v nadriadenych ktory sedia v kancli a tym co su vonku sliapu po krku

 14. FaDe

  19. apríla 2010 at 9:49

  Zahri: kde je napisane „na spravne konanie“ dostanes samozrejme pokutu + odobratie vodicaku. Ak nemas peniaze na zaplatenie obycajneho priestupku, zadrziava sa vodicak… Pokutu zaplatis vzdy…

 15. Brano

  19. apríla 2010 at 18:12

  Nó, … aby som sa aj ja pripojil … vsade su poslusni, aj neposlusni vodici, aj rozumni aj nerozumni policajti … iba mam dojem, ze u nas je akosi viac nerozumnych ludi z tych co vymyslaju tabulky s pokutami, aj tych co tie pokuty vyberaju…
  kazdopadne sa mi v Rakusku jazdi lepsie (maju viac dialnic to je pravda, … ale ja dost casto jazdim aj mimo nich, bo nie vzdy mam vignettu), a mam dojem, ze ma zbytocne nebuzeruju a nezastavuju za p…viny.

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najčítanejšie

Partneri