Connect with us

Spravodajstvo

Slovenská Motocyklová Federácia a mototuristika

Publikovaný

on

Každý z nás, vlastní motocykel. Možno niekoľko motocyklov. Motorkármi sme sa stali z viacerých pohnútok. Niektorí máme motorku ako športové náradie, niektorí ju používame ako babolapač, ale drvivá väčšina z nás si zadovážila motocykel, ako prostriedok na krásny spôsob turistiky. Niektorí sa združujeme v športových kluboch, niektorí v motokluboch, drvivá väčšina z nás nie je organizovaná. Je to logické, veď motorka je výrazom slobody a nezávislosti.
Vo svojej úvahe, by som sa chcel zamerať na kategóriu neorganizovaných mototuristov. Sú to občania Slovenskej Republiky, platitelia daní. Nemajú záujem podliehať akejkoľvek organizačnej štruktúre, chcú sa venovať výhradne len turistike. V drvivej väčšine netušia nič o tom že existuje štátom dotovaná organizácia, ktorá sa nazýva Slovenská Motocyklová Federácia (ďalej len SMF). Aby som vám túto organizáciu predstavil, stiahol som zo servera www.smf.sk jej preambulu:

SMF je samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
SMF je najvyššou slovenskou športovou autoritou zmocnenou a oprávnenou riadiť záujmovú motocyklistickú činnosť organizovanú na území Slovenskej republiky.
Je najvyšší športový orgán pre vybavovanie sporov, ktoré môžu vzniknúť pri organizovaní motocyklového športu. Je oprávnená vypisovať Majstrovstvá Slovenskej republiky v jednotlivých disciplínach a vyhlasovať tituly Majstrov Slovenskej republiky.
Určuje technické a ekonomické podmienky pre chod motocyklových športových podujatí.
Organizuje motocyklový šport v týchto disciplínach:
– Terénne preteky motocyklov-Motocross TPM
– Terénne súťaže motocyklov-Enduro TSM
– Cestné preteky motocyklov CPM
– Preteky na plochej dráhe PPD
– Bodovacie súťaže motocyklov TRIAL
– Športová mototuristika ŠMT


Po prečítaní týchto riadkov a ubezpečení, že z členstva v tejto štátom dotovanej organizácii, nevyplývajú okrem zaplatenia licenčného poplatku 700,- sk, žiadne povinnosti asi väčšina z vás zajasá: licenčný poplatok platený niekoľkými stovkami členov plus zdroje zo štátneho rozpočtu viď stanovy:

Čl. 8 Finančné zdroje

Pre zabezpečenie činnosti bude SMF získavať finančné zdroje predovšetkým :

  • členské príspevky – poplatky, licencie,
  • dotácie Ministerstva školstva SR,
  • dotácie z oficiálnych, alebo súkromných zdrojov,
  • príjmy z predaja práv, sponzorstva, reklamy a prenájmu reklamných plôch..

To už je slušný základ na ktorom môže stavať ?samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku? za ktorú sa SMF vo svojej preambule vyhlasuje.

Ale POZOR!! CHYBA!! SMF vám okrem 50%-nej zľavy na vstupnom na motozrazoch (o ktoré nemusíte mať záujem) neposkytne NIČ! Ako je to možné? No tak, ako sme sa to naučili už za komunizmu: NIE SÚ ĹUDIA. A ako sa učíme dnes: NIE SÚ PENIAZE. Prečo nie sú ľudia? Lebo ich nieto z čoho zaplatiť. Prečo, keď sú tu štátne dotácie? No lebo sa minú. Kde? No kde…. A ani s tými licenčnými poplatkami to nie je také ružové, ako by sa mohlo zdať, pretože sekcia športovej mototuristiky má približne 45 členov a 31 500,- sk nie sú žiadne peniaze. A že prečo má tak málo členov? Nuž preto, lebo svojim členom nič neposkytne…


V roku 2003 som sa ako držiteľ licencie zúčastnil Valného zhromaždenia, kde som navrhol predsedníctvu SMF, aby SMF zozbierala a zverejnila (internet, motočasopisy) informácie dôležité pre mototuristov. Nebudem tu vysvetlovať aké, veď všetci vieme, o čom ?točím?. Dostalo sa mi odpovede o ľuďoch a peniazoch. V poriadku, povedal som si, objektívne príčiny. Tento rok (už piaty krát) som ponúkol SMF spoluprácu, tak , ako po minulé roky: pritiahnem do SMF 6-7 členov a spropagujem SMF medzi mototuristami na 5. BULDOG RALLY DUCHONKA. Navrhol som viceprezidentovi pre – Športovú mototuristiku ŠMT
Jánovi Maukšovi, aby spomínané podujatie (200 kilometrovú motocyklovú rely) zaradil do kalendára športovej mototuristiky. Je to predsa ideálna možnosť, ako spropagovať SMF na športovo-mototuristickej akcii, na ktorej sa každoročne stretávajú tisícky mototuristov. On môj návrh odmietol, pretože akcia podľa neho nespĺňa kritéria športovej mototuristiky v dvoch bodoch:

  1. nočný program
  2. prístupnosť akcie pre verejnosť

Foto: Na štarte BULDOG RALLY DUCHONKA. Autor: Dadi

Po tomto rozhovore som si začal klásť otázky:

  • Ma vôbec viceprezident p. Maukš a ?jeho ľudia? záujem o spropagovanie svojej činnosti, resp. nečinnosti?
  • Je možné, aby štátom dotovaná organizácia robila servis pre 6 (šesť!) občanov odovzdávajúcich si vzájomne plakety za ?športovú mototuristiku??
  • Nebolo by pre štát a ozajstnú športovú činnosť výhodnejšie vzdať sa mototuristickej sekcie, keď SMF pre tisíce mototuristov nechce, alebo nemôže nič poskytnúť?
  • Nebolo by lepšie, keby si týchto pár občanov založilo svoj motoklub a prestalo by zaťažovať štátny rozpočet?


Navrhujem ďalšiu alternatívu: prestať vrážať peniaze do neefektívnych činností. Zaplniť svoju webovú stránku, motocyklové servery, moto-časopisy, moto-noviny a motopredajne informáciami užitočnými pre mototuristov. Podobným spôsobom túto svoju činnosť spropagovať. Keď tejto novej, zmenenej sekcii športovej mototuristiky uverí tisíc mototuristov, tak je to 700 000,- sk v našej spoločnej kase! A s touto sumou sa pre mototuristov dajú poskytnúť slušné služby, nie len dookola nakupovať plakety pre šiestich ľudí.

P.S.
Túto moju úvahu som zverejnil na výslovné a opakované želanie viceprezidenta SMF p. Maukša.

Vadim

Pridaj komentár

Komentuj článok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Advertisement

Najčítanejšie

Partneri